FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

FİZYOLOJİ  ANABİLİM DALI

             

(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Nurettin AYDİLEK

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8671

nurettin.aydilek@gmail.com


Dr.Öğr.Üyesi Polat İPEK

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8609

polat.ipek@dicle.edu.tr


TARİHÇE


Fizyoloji Anabilim Dalı, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında kurulmuştur. Bu tarihte göreve başlayan Arş. Gör. Doğan KURT ve Arş. Gör. Zeki KANAY doktoralarını tamamlayıncaya kadar Fizyoloji dersleri Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilmiştir. 2012-2016 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi M. Salih KAYA Anabilim Dalımızda görev yapmıştır. 2013 yılında göreve başlayan Prof. Dr. Nurettin AYDİLEK ve 2019 yılında göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Polat İPEK halen lisans düzeyinde dersler vermeye devam etmektedir.


ANABİLİM DALI HAKKINDA


Fizyoloji Anabilim Dalı, normal şartlarda (patolojik olmayan) hücre, doku ve organlardaki canlılık olaylarını fizik ve kimya yasalarına göre açıklamaya çalışan, teorik ve uygulamalı derslerde bu konularda öğrencilere bilgi vermeyi amaçlayan bir bilim dalıdır.

Fizyoloji Anabilim Dalımızda Fizyoloji-I (2+2), Fizyoloji-II (2+2), Hayvan Davranışları (1+1) ve Egzersiz Fizyolojisi (1) dersleri verilmektedir.


ÇALIŞMA ALANLARI

  • Oksidatif stres
  • Moleküler fizyoloji
  • Stres ve apoptotik mekanizmalar


YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Anabilim Dalımızda başlıca oksidatif stres ve üreme fizyolojisi konularında moleküler düzeyde çalışmalar yürütülmektedir.


DUYURULAR


Anabilim Dalımız tarafından verilen derslerin içeriklerine aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir;

https://www.dicle.edu.tr/veteriner-fakultesi-guz-donemi-ders-bilgi-paketleri