İÇ HASTALIKLARI
                   
            
        (Anabilim Dalı Başkanı)                                                   
        Prof. Dr. Hasan İÇEN                                  Doç. Dr. Aynur ŞİMŞEK                         Doç. Dr. Akın KOÇHAN                                      Arş. Gör. Almina GÜNEŞ
        Akademik Özgeçmiş                                   Akademik Özgeçmiş                             Akademik Özgeçmiş                                          Akademik Özgeçmiş 
              Dahili: 8620                                                 Dahili: 8644                                           Dahili: 8636                                                         Dahili: 8632
        hasanicen@dicle.edu.tr                            asimsek@dicle.edu.tr                         akin.kochan@dicle.edu.tr                                   almina.gunes@dicle.edu.tr
       
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TARİHÇESİ

11.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla kurulan Fakültemiz, 1993-1994 öğretim yılında hizmete girmiştir. 1996-1997 yıllarında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Tamer DODURKA ders vermiştir. 1997-2016 yılları arasında Prof. Dr. Servet SEKİN ve Prof. Dr. Hasan İÇEN ile Doç. Dr. Aynur ŞİMŞEK tarafından anabilim dalı dersleri verilmiştir. Anabilim dalımızda 1(bir) Prof. Dr., 1(bir) Doç. Dr., 1(bir) Dr. Öğretim üyesi, 1(bir) Öğr. Gör. Dr. ve 1(bir) Araştırma Görevlisi ile teorik, pratik dersler ile Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde klinik hizmetleri vermeye devam etmektedir.

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI

Sığır, koyun, keçi, at, kedi, köpek ve egzotik hayvanlar ile ilgili klinik ve araştırma çalışmaları sürdürmektedir.

 

HISTORY OF INTERNAL DISEASES DEPARTMENT

 Founded on 11.7.1992 with Law No. 3837, our Faculty was put into service in the 1993-1994 academic year. Prof. Dr. Tamer DODURKA, a faculty member of Istanbul University Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Diseases, gave lectures. Between 1997-2016, Prof. Dr. Servet SEKİN and Prof. Dr. Hasan İÇEN and Assoc. Dr. Aynur ŞİMŞEK gave lectures in the department. In department, 1 (one) Prof. Dr., 1 (one) Assoc. Dr., 1 (one) Dr. Assistan Prof., 1 (one) Lecturer Dr. and 1 (one) Research Assistant and continues to provide theoretical and practical lectures and clinical services in the Animal Hospital of the Faculty of Veterinary Medicine.

DEPARTMENT OF INTERNAL DISEASES FIELDS OF STUDY

We conducts clinical and research studies on cattle, sheep, goats, horses, cats, dogs and exotic animals.