VİROLOJİ ANABİLİM DALI

VİROLOJİ ANABİLİM DALI 

       

        (Anabilim Dalı Başkanı)

          Dr. Öğr. Üyesi Berfin KADİROĞLU

          Akademik Özgeçmiş

          Dahili: 

          berfin.kadiroğlu@dicle.edu.tr

TARİHÇE


Veteriner Fakültesi 11.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulan, takiben 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında hizmete girmiş olup, Anabilim Dalımız Klinik Öncesi Bilimler Bölümü içerisinde yer almıştır. Fakültenin ilk yıllarından itibaren 2013 yılına kadar Yrd. Doç. Dr. Hüseyin PULAT Anabilim Dalımıza ait derslerin eğitimini vermiştir. Anabilim Dalı başkanı Dr. Öğretim Üyesi Berfin KADİROĞLU'dur. 

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalında lisans eğitimine yönelik olarak "Viroloji" ve ‘Viral Zoonozlar’ dersleri  verilmektedir.