Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Servet BADEMKIRAN

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8653

servetbademkiran@hotmail.com

sebad@dicle.edu.tr

TARİHÇE

Anabilim Dalımız 2018 yılında Temel Bilimler Bölümü altında “Yaban Hayvanları ve Ekoloji Anabilim Dalı” ismi ile açılmış ancak 2021 yılında diğer Veteriner Fakültelerindeki ilgili Anabilim Dalları dikkate alınarak Klinik Bilimler Bölümü altında ve “Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı” ismiyle yeniden yapılandırılmıştır. 
ANABİLİM DALI HAKKINDA
Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı; Yaban hayvanları açısından doğayı koruma, biyoçeşitliliğin sağlanması ve korunması, Özellikle nesli tükenme tehdidi altındaki hayvanlarının üretimi ve doğaya salımı, yaban hayatın rehabilitasyonu, yaban hayvan hastalıklarını araştırmak, hastaları tedavi etmek ve gerekli koruma önlemlerini almayı amaçlayan bir Anabilim Dalıdır. Bunun yanında faaliyet alanına giren hayvanların davranışları, refahı, envanterin çıkarılması ve izlenmesi, yaban hayatında teknolojinin kullanımı, ekoturizm konularında bilgi sahibi ve belirtilen alanlardaki etkinlikleri içeren sürdürülebilir planlamalar ve uygulamalar yapabilen nitelikli Veteriner Hekimler mezun etmeyi hedeflemektedir.