Patoloji

PATOLOJİ ANABİLİM DALI


                                             


           (Anabilim Dalı Başkanı)                      

     Prof. Dr. Duygu Neval Sayın İPEK         Dr. Öğr. Üyesi Behzad MOKHTARE                               Arş. Gör. Elif EKİNCİ

               Akademik Özgeçmiş                                Akademik Özgeçmiş                                         Akademik Özgeçmiş

                       Dahili: 8674                                              Dahili: 8652                                                     Dahili : 8679  

      dneval.sayinipek@dicle.edu.tr             behzad.mokhtare@dicle.edu.tr                                elif.ekinci2@dicle.edu.tr

         

                       

 

 TARİHÇE

1992 yılında kurulan ve 1993-1994 eğitim öğretim yılında faaliyete giren fakültemizde Patoloji Anabilim Dalıda aynı tarihte kurulmuştur. Bir Dr. Öğretim Üyesi ve bir Araştırma Görevlisi ile hizmet vermeye devam etmektedir.

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Patoloji Anabilim Dalımızda bir Dr. Öğr. Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi Behzad MOKHTARE) ve bir Araştırma Görevlisi (Araş. Gör. Elif Ekinci) olmak üzere iki öğretim üyesi bulunmaktadır. Misyonumuz Lisans düzeyinde Elde ettiği gözlem ve bulguları yorumlama, soruşturma ve yönetim becerilerini vurgulayan patoloji eğitimini sağlamaktır. Bunun yanısıra lisans öğrencileri ve asistanlara kendi kariyer yollarını belirlemeleri, sürdürmeleri ve mesleki gelişimlerini teşvik etmeleri için imkanlar sağlamaktır.

Patoloji Anabilim Dalında Lisans düzeyinde öğretimde zorunlu ders olarak; Genel patoloji, Özel patoloji 1, Özel patoloji 2 ve nekropsi dersleri verilmektedir.

Bu derslerde evcil memeli büyükbaş ve küçükbaş hayvan, kanatlı, arı, laboratuvar hayvanı ile su hayvanlarında; hastalıklar, hastalıklarda görülen makroskobik ve mikroskobik bulgular, patolojik değişiklikler, kadavrada hastalıklarla ilgili görülen bulgular, hastalıkların tanısı, etkeni, patogenezi, sınıflandırması işlenmektedir. Ayrıca hem genel hemde özel patoloji derslerinde mikroskobik bulguları açısından laboratuvar uygulamalı dersler yapılmaktadır. İnsan sağlığını yakından ilgilendiren zoonoz hastalıklar hakkında da bilgi verilmektedir.

Anabilim Dalımızın laboratuvarlarında rutin laboratuvar hizmetleri sunulmakta olup, çeşitli kuruluşlardan sağlanan proje imkanları ile araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca mevcut teknolojik altyapı ile hastalıkların tanısını bilimsel zeminde araştırmak ve bu hastalıklara bağlı problemlerin tespiti ve çözümleri için spesifik multidisipliner projeler geliştirilmek ve olanakta sağlanmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Temel Patoloji Teknikleri; Hematoksilen – Eozin boyama Yöntemi, İmmunohistokimya,  İmmunfloresan Çalışmaları. Moleküler Patolojisinde İse; İn-Situ Hibridizasyon, Western Blot, miRNA İn Situ, Hücre Kültürü Çalışmaları, Hücre Kültüründe İmmunfloresan Boyama, Bakteriler Üzerinde Spesifik Boyama Yöntemleri, PCR Çalışmaları ve Deney hayvan çalışmaları