DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI

DOĞUM VE JİNEKOLOJİ  ANABİLİM DALI
     

 


Prof.Dr. İbrahim KÜÇÜKARSLAN

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8675

i.kucukaslan@gmail.com

Prof.Dr. Nihat ÖZYURTLU

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8625

nozyurtlu@dicle.edu.tr

 

 

 

Prof.Dr. Servet BADEMKIRAN

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8653

sebad@dicle.edu.tr

(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Mehmet KÖSE

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8677

mehmetkose1977@gmail.com

Arş. Gör. Deniz Sarı

Akademik Özgeçmiş

Dahili:

 deniz.sari@dicle.edu.tr

 

TARİHÇE

Ülkemizde Veteriner Hekimliği Eğitim Öğretiminin başladığı 1842 yılından 1958 tarihine kadar Cerrahi Enstitüsü içerisinde “Fenni Veledi Baytariye” ve Evcil Hayvanların Doğum Bilgisi ve Hastalıkları” isimleri ile yer alan ve 1958 yılında Prof. Dr. Hüseyin Erk’in Doğum ve Jinekoloji Kürsüsünde açık bulunan kadroya atanması ve Doğum ve Jinekoloji Kürsüsü’nün yönetimi ile görevlendirilmesi ile bağımsız Anabilim Dalı ve Kliniği kurulmuştur.

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında Evcil hayvanlarda; üreme fizyolojileri ve endokrinolojileri, gebelik ve tanı yöntemleri, gebelik fizyolojisi ve sorunları, normal doğum ve doğuma yardım yöntemleri, östrus senkronizasyonu ve yöntemleri, embriyo transferi, in-vitro fertilizasyon ve maturasyon, reprodüktif biyoteknoloji ve yöntemleri, puerperal dönem ve sorunları, infertilite ve sterilite, jinekolojik operasyonlar, reprodüktif sürü yönetimi, meme sağlığı ve hastalıkları, sağım ve hijyeni, meme sağlığı kontrol programları, teorik, pratik dersler verilmekte, yüksek lisans ve doktora programları düzenlenmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinin 11.7.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmasıyla birlikte Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim dalı olarak hizmet veren anabilim dalımız, 2007 yılında Veteriner Fakültelerinde yeni bölümlerin kurulması kapsamında; Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı ve Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı olarak ikiye ayrılarak, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı adı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Anabilim dalı bünyesinde 4 adet öğretim üyesi görev yapmaktadır. Anabilim dalı bünyesinde 2 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Evcil hayvanlarda ortaya çıkan gebelik, doğum ve jinekoloji ile ilgili tüm hastalıkların tanı, sağaltım ve operasyonları için klinik ve poliklinik hizmetleri yürütülmektedir.

Veteriner doğum ve jinekoloji lisans programında; 4. sınıfta, zorunlu ders olarak; Doğum Bilgisi ve Jinekoloji, seçmeli ders olarak ise Reprodüktif Endokronoloji ve Sürü Yöntemi, Evcil Hayvanlarda Üremenin Denetlenmesi, Reprodüktif Ultrasonografi okutulmaktadır. 5. sınıfta Meme Sağlığı ve Hastalıkları zorunlu ders olarak okutulurken, Süt İnekçiliğinde Meme Sağlığı Kontrol Programı, Jinekolojik Operasyonlar seçmeli ders olarak verilmektedir. 5. Sınıfın ikinci yarısında ise Olgunlaşma Eğitimi kapsamında intörn öğrencilere klinikte teorik, pratik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Veteriner Doğum ve Jinekoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında başlamış olup. Program ile ülke hayvancılığının gereksinimlerini karşılayabilecek, sorunlarına duyarlı ve çözümler üretebilen, yetkin, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgi ve iletişim çağına uygun becerileri edinmiş, sürekli gelişime açık, insan haklarına saygılı, topluma örnek olacak veteriner hekimler yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu program kapsamında anabilim dalımız 13.09.2018 tarihi itibariyle 2 adet mezun vermiş olup hali hazırda kayıtlı 2 öğrenci bulunmaktadır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.01.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Doktora programının açılması onaylanmış olup, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Bu program kapsamında; yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen,  birey ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeyi önceleyen,  Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında sık görülen hastalıkların tanı ve tedavisini yapabilen, ülkenin hayvancılık ve sağlık sorunlarına karşı duyarlı olup bunlara çözüm üretebilen, mesleki etik ve deontolojik kurallarına uyan, Bilimsel araştırma planlayabilen, yürütebilen ve değerlendirebilen veteriner hekimler yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu program kapsamında 6 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir.