Veteriner Fakültesi Misyonu

                                                                                                       


VETERİNER FAKÜLTESİ MİSYONU

·  Hayvan sağlığını tehdit eden hastalıkların tanısı, sağaltımı, koruma ve kontrolünü sağlamak

·  Çiftlikten sofraya gıda güvenliği konusunda yetkin Veteriner Hekimler yetiştirmek ve toplumu bilinçlendirmek,

·  Türkiye'nin en kaliteli Veteriner Fakültelerinden biri olmak

·  Etik kuralları ve prensipleri uygulamak,

·  Hayvan haklarını korumak ve bu konuda öğrencilerini ve toplumu bilinçlendirmek

· Hayvan sahipleri ile dürüst, sevecen ve sıcak ilişkiler kurmak,

·  Yaşam boyu öğrenmeyi hedeflemek ve bu konuda eğitim, kurs, panel, çalıştay vb faaliyetlerde bulunmak

· İlgili olduğu alanda bilimsel araştırmalar yapmak,

·  Ülkemizdeki ve dünyadaki hayvan sağlığı, hayvan ıslahı sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak.