PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI

PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI

 

(Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Duygu Neval SAYIN İPEK

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8674

dnsayin@hotmail.comTARİHÇE


1992 yılında kurulan ve 1993-1994 eğitim öğretim yılında faaliyete giren fakültemizde Parazitoloji Anabilim Dalıda aynı tarihte kurulmuştur. Bir öğretim üyesi ve bir doktor araştırma görevlisi ile hizmet vermeye devam etmektedir.

ANABİLİM DALI HAKKINDA


Anabilim Dalında bir Doçent (Doç Dr. Duygu Neval SAYIN İPEK) ve bir Araştırma Görevlisi (Araş. Gör. Dr. Zehra ATLI) olmak üzere iki öğretim üyesi bulunmaktadır.

Parazitoloji Anabilim Dalında Lisans düzeyinde öğretimde mecburi ders olarak Parazitoloji, Helmintoloji, Protozooloji, Entomoloji ve Arı Hastalıkları dersleri, seçmeli ders olarak Parazitolojide Tanı Teknikleri dersleri okutulmaktadır. Bu derslerde evcil memeli büyük ve küçükbaş hayvan, kanatlı, arı, laboratuvar hayvanı ile su hayvanlarının helmint, protozoon ve artropod enfeksiyonlarının klinik laboratuvar tanısı, yaşam siklusu, sınıflandırması, tedavisi, korunma ve kontrolü ile ilgili bilgiler verilmekte ayrıca dersle ilgili uygulamalar yaptırılmaktadır. İnsan sağlığını yakından ilgilendiren zoonoz hastalıklar hakkında da bilgi verilmektedir.

Anabilim Dalımız laboratuvarlarında rutin laboratuvar hizmetleri ve çeşitli Parazitoloji kuruluşlardan sağlanan proje imkanları ile araştırmalar yapılmaktadır. Mevcut teknolojik altyapı ile parazitlerin neden olduğu hastalıkları bilimsel zeminde araştırmak ve bu hastalıklara bağlı problemlerin tespiti ve çözümlerine yönelik spesifik multidisipliner projelerin geliştirilmesine olanak sağlamak.

ÇALIŞMA ALANLARI

Helmintoloji, Protozooloji ve Entomoloji konularında hayvan ve insanlardaki etkenler ile vektör kaynaklı hastalıkların ülkemizdeki epidemiyoloji, ekoloji, taksonomi, tedavi, korunma ve kontrolü ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.