TOPLUMA HİZMET VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Üniversitemiz toplumsal sorunlara duyarlı olmayı; çalışanları, öğrencileri ve dış paydaşları ile birlikte toplumun sağlık, istihdam ve refahının gelişmesine, bilgi, beceri ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı, topluma hizmet faaliyetlerini nitelik ve nicelik açısından artırmayı, uzun soluklu bir sosyal sorumluluk bilincini üniversitenin tüm personel ve paydaşları arasında yaymayı, tüm akademik birimleri ve öğrencilerimizi sosyal sorumluluk faaliyetlerine özendirmeyi, bölgenin sosyo-ekonomik, kültürel ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmalara öncelik tanımayı ilke edinmiştir. Kurumumuz topluma hizmet alanında yürütülen proje ve faaliyetleri sürekli iyileştirme anlayışıyla kalite güvence sistemi kapsamında değerlendirmeyi ve izlemeyi benimsemektedir.