EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKAMIZ

Dicle Üniversitesi sahip olduğu fiziki donanım, akademik potansiyel ve yılların sağladığı tecrübeler ile benimsediği eğitim-öğretim politikası ışığında Türkiye ve dünya ölçeğinde yenilikçi ve üretken bir kurum olma hedefine doğru ilerlemektedir. Üniversitemiz 2020 yılından itibaren kalite politikasının bir gereği olarak eğitim-öğretim sürecinde 21.yüzyıl becerilerini ön plana almaktadır. Üniversitemiz öğrenmeyi öğrenme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği, bilgi, medya ve teknoloji becerileri, bilgi ve iletişim teknolojileri okur-yazarlığı, yaşam ve meslek becerileri, esneklik ve uyum, girişimcilik, sosyal ve kültürlerarası üretkenlik ve sorumluluk, liderlik gibi alanları kapsayan 21. yüzyıl becerilerinin öğrencilere kazandırılmasını önemsemektedir.

Eğitim öğretime yönelik kalite politikamız, 21. yüzyıl becerileri ve eğitim bilimlerinde yaşanan yenilikler ile tüm mesleki eğitim programları arasında uyumu temel almaktadır. Eğitimin yeterlilik temelli planlanması, öğrenme öncelikli eğitim-öğretim stratejileri ve ölçme değerlendirme yöntemlerinin 21.yüzyıl becerileri ile beraber değerlendirilmesi yeterliliklerin güvence çerçevesini oluşturmaktadır. Üniversitemizde eğitim programlarının geliştirilmesi, eğitim öğretimde niteliğin yükseltilmesi ve öğrencilerimizin memnuniyetinin artırılması bu yaklaşıma dayalı tasarımların çıktıları olarak planlanmaktadır.