ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME POLİTİKAMIZ

Süreklilik niteliğine sahip kurumsal Araştırma-geliştirme ve inovasyon ortamlarını ve araştırma kapasitesini geliştirerek üniversitemizi ulusal ve uluslararası düzeyde daha ileriye taşımak esas olarak kabul edilmektedir. Bunu gerçekleştirmek üzere üniversitemizde Araştırma-geliştirme faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, elde edilen çıktılar ile teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmada bölgesel ve ulusal katkılar sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda Dicle Üniversitesi adresli nitelikli ve etkili yayın ve proje sayılarını artırmak, dünyanın ilk 500 üniversitesini adres alan ortak yayın ve projeler geliştirmek, Araştırma-geliştirme’de üniversitemizin temel tutumu olarak benimsenmiştir.