AKREDİTASYON POLİTİKAMIZ

Kalite güvence sistemi ve akreditasyon yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası niteliği ve kapasitesi açısından belirleyici bir ölçüt olmaya başladığından üniversitemiz, kalite süreçleri kapsamında kurumun geleceği açısından üniversite düzeyinde akreditasyon planlamasını ve buna bağlı çalışmaları bir zorunluluk olarak değerlendirmektedir. Üniversite düzeyinde akreditasyon çalışmalarının başarıya ulaşması, bu çalışmaların etkili bir şekilde planlanması ve çalışmaların bir sisteme bağlı olarak yürütülmesini gerektirmektedir. Üniversitemiz Akreditasyon Çalışma Grubu programların akreditasyonu için bütün aşamalardaki çalışmaları PUKÖ döngüsü temelinde yürütmeyi ve sonuçlandırmayı benimsemektedir.