Department of nuclear medicine DUTF

Department of Nuclear Medicine

Head: Assoc. Prof. Dr. Zeki DOSTBİL

Academic Staff:

Assoc. Prof. Dr. Zeki DOSTBİL
Assoc. Prof. Dr. Bekir TAŞDEMİR
Assoc. Prof. Dr. Ayten GEZİCİ
Asst. Prof. Dr. Şadiye ALTUN TUZCU
Dr. İhsan KAPLAN
Dr. Ali UYAR


Contact:

Dicle University Campus 21280 Diyarbakır
Phone: (0412) 248 80 01-16