Department of general surgery DUTF

Department of General Surgery

Our department provides service with a 66-bed clinic and a 25-bed intensive care unit.

Head: Prof. Dr. Sadullah GİRGİN

Academic Staff:

1. Prof. Dr. Sadullah GİRGİN

2. Prof. Dr. Ercan GEDİK

3. Assoc. Dr. Burak Veli ÜLGER

4. Assoc. Prof. Dr. Abdullah OĞUZ

5. Assoc. Prof. Dr. Mehmet Veysi BAHADIR

6. Assoc. Prof. Dr. Ömer USLUKAYA

7. Dr. Esra HAMURCU

8. Dr. Mehmet Ali KIRŞAN

9. Dr. Gizem YAMAN

10. Dr. Halil İbrahim ÖCAL

11. Dr. Mehmet RENÇBER

12. Dr. Faruk TATLI

13. Dr. Hikmet ÖZESMER

14. Dr. Veysel Faik AKPULAT

15. Dr. Mehmet Mazlum İNAN

16. Dr. İbrahim ORTAÇ

17. Dr. Şakir KOCA

18. Dr. Azat KÖZGÜN


Contact :

Dicle University Campus 21280 Diyarbakır
Phone: (0412) 248 80 01-16