Görev TanımlarıDosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
1/22/2021Ambar Memuru Görev Tanımıİndir
1/22/2021Araştırmacı Görev Tanımıİndir
1/22/2021Arşiv Hizmetler Sorumlusu Görev Tanımıİndir
1/22/2021Belge Yönetimi ve Arşiv Sorumlusuİndir
1/22/2021Bİlgisayar İşletmeni Görev Tanımıİndir
1/22/2021Bilgisayar Teknikeri Görev Tanımıİndir
1/22/2021Birim Kalite Görevlisi Görev Tanımıİndir
1/22/2021Evrak Personeli (Dağıtıcı) Görev Tanımıİndir
1/22/2021Fotoğrafçı Görev Tanımıİndir
1/22/2021Genel Evrak Sorumlusu Görev Tanımıİndir
1/22/2021Güvenlik Görev Tanımıİndir
1/22/2021İşçi Görev Tanımıİndir
1/22/2021Kalite Yönetim Temsilcisi Görev Tanımıİndir
1/22/2021Katalog ve Sınıflandırma Sorumlusu Görev Tanımıİndir
1/22/2021Kitap Ödünç İade Sorumlusu Görev Taımıİndir
1/22/2021Koordinatör Görev Tanımıİndir
1/22/2021Kütüphane Sorumlusu Görev Tanımıİndir
1/22/2021Kütüphane ve Dökümasyon Daire Başkanı Görev Tanımıİndir
1/22/2021Kütüphane ve Dökümasyon Şube Müdürü Görev Tanımıİndir
1/22/2021Memur Görev Tanımıİndir
1/22/2021Satın Alma ve Muhasebe Sorumlusu Görev Tanımıİndir
1/22/2021Sekreter Görev Tanımıİndir
1/22/2021Süreli Yayınlar Sorumluları Görev Tanımıİndir
1/22/2021Şef Görev Tanımıİndir
1/22/2021Taşınır Kayıt ve Kontrol Sorumlusu Gorevı Tanımıİndir
1/22/2021Tekniker Görev Tanımıİndir
1/22/2021Teknisyen -Teknisyen Yardımcısı Görev Tanımıİndir
1/22/2021Temizlik Görevlisi Görev Tanımıİndir
1/22/2021Temizlik Hizmetleri Sorumlusu Görev Tanımıİndir
1/22/2021Temizlik Personeli Görev Tanımıİndir
1/22/2021Tezler Bölüm Sorumlusu Görev Tanımıİndir
1/22/2021Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Görev Tanımıİndir
1/22/2021Yardımcı Hizmetler Görev Tanımıİndir