Abone Veritabanları

ABONE VERİ TABANLARI                                                                       Kütüphaneler


Academic Search Ultimate (Tüm Disiplinler)

Erişim için tıklayın.

Multi-disipliner Araştırma için Dünyanın En Kapsamlı, Akademik Tam Metin Veri Tabanı Sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır. Bu kaynak, 9,100’e yakını tam metin olmak üzere 13,700’e yakın dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. Tam metin dergilerden 7,900 kadarı aynı zamanda hakemlidir. PDF içeriği 1887’ye kadar uzanır. Tam metin dergilere ek olarak, raporlar, kitaplar ve birçok farklı döküman türünü tam metin olarak içerir.

Art Index Retrospective

 Erişim için tıklayın.                                                                                                                                        

Bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veri tabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsarAPA PsycTherapy hekimleredanışmanlara ve stajyerlere psikoterapi videolarını izleme fırsatı sunmaktadır ve terapi seansları sırasında karşılaşılan genel engelleri gösteren kanıtlanmış yöntemler içermektedir. Veri tabanı içerisinde ayrıca, videolara karşılık gelen transkriptler de bulunmaktadır.

Akademik Sunum

Erişim için tıklayın.

Bookcites

 Erişim için tıklayın.

BookCites Türkiye merkezli yayıncıların yayımladığı kitapları temel alan bir atıf dizinidir. Böylece Türkiye merkezli yayıncılar tarafından yayımlanan binlerce kitabın ve hakemli konferanslar/sempozyumlar sonucu yayımlanan akademik kitaplarda bulunan atıfları kapsamayı amaçlar.

Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982

Erişim için tıklayın.

İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veritabanını da barındırır.

Business Source Ultimate

 Erişim için tıklayın.

İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır. Business Source veri tabanları; Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Kapsadığı konulardan bazıları: Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, v.b.

CAB Direct Abstract

 Erişim için tıklayın.

Uygulamalı Yaşam Bilimleri

Central & Eastern European Academic Source

 Erişim için tıklayın.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri.

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

 Erişim için tıklayın.

11275 dergi ve 2199730 makalenin bulunduğu en önemli açık erişim platformlarından biridir. Sitenin ara yüzü Türkçe’ye çevrilmiştir.

Dynamed (Tıp, hemşirelik, kanıta dayalı tıp)

 Erişim için tıklayın.

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan Dynamed, National Science Foundation - NSF ( ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile üretilmiş, dünyanın en kapsamlı ve güncel, kanıta dayalı klinik referans sistemidir. 2000’e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler verir. Basit ancak güçlü konulara ayrılmış bir menüsü, doktorlara, tıp öğrencilerine ve diğer sağlık profesyonellerine, saygın yayınlar, kuruluşlar ve katkıda bulunan klinik çalışanlarının verdiği üst düzey, sentezlenmiş bilgilere erişme olanağı sağlar.

EBSCO Applied Science & Business Periodicals Retrospective:

 Erişim için tıklayın.

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

EBSCO Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1957

 Erişim için tıklayın.

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir. Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

EBSCO eBooks Super Collection

Erişim Linki

(500bin E-kitap içermektedir) Kullanıcı sınırı bulundurmadan 500.000’den fazla e-kitaba erişim sağlayan EBSCO E-kitap Koleksiyonu (Super Collection) hem sayı hem de içerik bakımından dünyadaki en geniş kapsamlı disiplinlerarası tam metin e-kitap veritabanıdır. Kullanıcı dostu arayüzü ve kullanımı kolay yönetim araçları ile akademik kütüphaneler için vazgeçilmez bir kaynak olan koleksiyon, içerdiği tüm e-kitapları sınırsız kullanıcı erişimi ile sunmaktadır ve yeni kitaplar ek ücret ödenmeden koleksiyona düzenli olarak eklenmektedir.

İçeriğinde;

Satın alma değeri 70 milyon doların üstünde olan 500.000’den fazla disiplinlerarası e-kitap Harvard University Press, Cambridge University Press, MITPress, Cornell University Press gibi önde gelen yayınevlerinin de içerisinde bulunduğu yüzlerce yayınevi tarafından yayımlanan 200.000’e yakın e-kitap Elsevier, Taylor & Francis, Sage, John Wiley & Sons gibi önde gelen yayıncılara ait binlerce e-kitap 5,000+ ödül almış kitap


EBSCO ERIC

 Erişim için tıklayın.

RIC® (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1966’dan günümüze kadar 1.4 milyondan fazla kayıt içeren ERIC® 337,000 tam metin döküman sunmaktadır.

EBSCO Education Index Retrospective: 1929-1983 (H.W. Wilson)

 Erişim için tıklayın.

Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur. Bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim.

EBSCO European Views of the Americas: 1493 to 1750

 Erişim için tıklayın.

John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanında yer alan başlıca konular: Amerika’daki Britanyalılar, ticaret, keşifler, Amerika’daki Flemenkler, Amerika’daki Fransızler, Büyük Britanya – Koloniler, Amerika’daki dinler ve inançlar, korsanlar, köle ticareti ve çok daha fazlası...

EBSCO GreenFILE

 Erişim için tıklayın.

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan GreenFILE, çevre, çevre kirliliği, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm gibi çevre ve ilişkili birçok konu başlığındaki makaleleri içermektedir. Veri tabanında 384 bine yakın bibliyografik kayıt yanında, 4.700’ün üzerinde çevre ile ilgili açık erişimli tam metin makaleye de ulaşmak mümkündür.

EBSCO Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984

 Erişim için tıklayın.

Bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

EBSCO Library, Information Science & Technology Abstracts

 Erişim için tıklayın.

1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, 600'den fazla çekirdek dergiye ek olarak 120’den fazla özel seçim ve öncelikli dergiyi indeksler.

EBSCO MEDLINE Complete

 Erişim için tıklayın.

PubMed veri tabanının tam metin derlemesi olan MEDLINE® Complete, tıp ve sağlık bilimleri dergilerinin birçoğunu gecikmesiz olarak erişiminize sunar. İçeriğinde; • 2.300’e yakın tam metin dergi • 5.200’den fazla dergi için MeSH (Medical Subject Headings) konu başlığı • 1916’ya kadar uzanan arşiv içeriği

EBSCO MasterFILE Complete

 Erişim için tıklayın.

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan, dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. İşletmeden sağlığa, spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2.000 tam metin genel referans kaynağı, 1000’nin üzerinde referans kitabı, 164,000’i aşkın birincil kaynak dokümanı ve 500 bini aşkın görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

EBSCO MasterFILE Reference eBook Collection

 Erişim için tıklayın.

MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, referans kitapların elektronik versiyonlarından oluşturulmuştur. 800’e yakın tam metin eKitap içeren bu koleksiyondaki eKitaplar Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelmektedir. Bilgisayar, bilim,  biyografiler, finans, genetik, kariyer, mimari, moda ve tasarım, sağlık, sanat, seyahat, spor, tarih gibi kişisel referans konularını kapsar.

EBSCO Newspaper Source Plus

 Erişim için tıklayın.

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan, dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerine ait 1,8 milyon metin ile popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir. İçerik: 1,200 tam metin gazete, 130 haber bülteninden haberler, 77 milyona yakın tam metin makale; öne çıkan gazeteler: The Sydney Morning Herald (Australia), The Times (UK), Toronto Star, USA Today, The Washington Post, The Philadelphia Inquirer, Star Tribune (Minneapolis), Haber bülteni kaynakları; AP (Associated Press), CNN Wire, PR Wire, UPI (United Press International), Xinhua (China), Televizyon ve Radyo Haber Metinleri Kaynakları: ABC News (American), ABC (Australian), CBC (Canadian), CBS News, CNBC, CNN, CNN International, FOX News, MSNBC, National Public Radio, PBS.

EBSCO Teacher Reference Center

 Erişim için tıklayın.

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan bu veri tabanı profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla en popüler 280 öğretmen ve yönetici dergisi ve magazininin indeks/özet bilgilerini içerir

E-Osmanlıca

 Erişim için tıklayın.

eOsmanlıca Nedir?

eOsmanlıca, Osmanlı Türkçesini en kolay ve en doğru tekniklerle öğretebilmeyi hedefleyen toplam 79 dersten oluşan bir eğitim platformudur. Bu platforma özel kurgulanan oyunlaştırılmış (doğru/yanlış, eşleştirme, şıklı ve gördüğünü yaz vb.) sistemle e-Osmanlıca, 7'den 70'e ilgili herkese hitap edecek ve öğretecek şekilde tasarlanmıştır.

Başlıca özellikleri ve sağladığı kazanımlar şunlardır:

  • Başlangıçtan ileri seviyeye dek oyunlaştırılmış kişiye özel eğitim.
  • Seviye tespit sınavlarıyla Osmanlıca okuma becerinizi/düzeyinizi belirleme imkanı.
  • Her ders için gerekli donanımı edindirerek sonraki aşamaya geçişi sağlayan öğretici sistem.
  • Üniversite müfredatına uygun 79 ders ve 1000’in üzerinde kelimeden oluşan eğitim seti.
  • 10 farklı tiple yüzlerce soru ile konu bilgisini ölçme ve değerlendirme.
  • İnteraktif dersler ile Osmanlı Türkçesini öğrenerek katılım sertifikası kazanma imkanı.
  • Osmanlı Türkçesi imla sözlüğü ile kelime çeviri özelliği.

Emerald Premier eJournal

 Erişim için tıklayın.

İşletme, yönetim, ekonomi, strateji, pazarlama, maliye, finans, insan kaynakları, öğrenme, örgütsel çalışmalar, bilgi yönetimi, yöneylem, lojistik, kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, eğitim, sağlık ve sosyal bakım, mühendislik gibi konularda 309 adet dergiye ve binlerce makaleye online erişim sağlayan Emerald Premier eJournal kendi alanında dünyanın önde gelen veri tabanlarından biridir.

HİPERKİTAP

 Erişim için tıklayın.

Hiperkitap sahip olduğu 30.000’e yakın Türkçe içerikle Türkiye’nin ilk e-kitap veritabanıdır. Yapı Kredi, Siyasal Kitabevi, İz, Büyük Doğu, KODLAB, Arıkan, Dharma, Ezgi, Yeditepe, Ekin, Hece, Eflatun gibi 400’ü aşkın yayınevinin yanı sıra İstanbul, Ankara, Balıkesir, Trakya, Okan, İstanbul Ticaret gibi 40’tan fazla üniversitenin edebiyattan sanata, matematikten astronomiye 29 kategoride binlerce kitabına Hiperkitap sayesinde dilediğiniz anda, dilediğiniz yerden erişim imkânı sağlar. E-kitapların üzerine not alma, önemli görülen yerlerin altını çizme, telif haklarına uygun olarak paylaşabilme ve çıktı alabilme gibi özellikleri olan Hiperkitap, abone olan herkes tarafından, istenildiği zaman istenildiği yerden ve aynı anda çoklu kullanıcı tarafından ister webden ister mobil olarak erişilebilir bir veritabanıdır. 

IEEE/IEE Explore Digital Library

 Erişim için tıklayın.

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan bu veri tabanı elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, biomedikal mühendisliği, fizik vb. konularda IEEE ve IEE’ye ait 413 adet dergi, 1.220 konferans serisi ve 3.341 standart içermektedir. Bu kaynaklara tam metin erişim sağlanmaktadır. Elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerde ve teknoloji alanlarındaki yayınları kapsamaktadır. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına (journal, transaction, magazine, letter), IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferanslarına ait bildirilere, bütün güncel IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.

IThenticate

İntihal Önleme 

 Erişim için tıklayın.

 iThenticate, 62 milyardan fazla arşivlenmiş web sayfası, 165 milyondan fazla e-kitap, süreli yayın, 60 milyondan fazla makale ve içerik barındıran 800 akademik yayıncıdan içerik sağlayan Crossref içerisinden tarama yaparak rapor oluşturmaktadır. Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır. Veritabanına erişim için kayıt olmak gereklidir. Doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Kullanıcı şifresi için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na başvurunuz.

InCites Benchmarking & AnalyticsIncites Benchmarking & Analytics; Akademik, kamu ve özel sektörden kurumlar için ulusal veya uluslararası bağlamda rakiplerin/modellerin üretkenliği ve kıyaslama çıktısını analiz etmek için kullanılan, atıf temelli bir değerlendirme aracıdır. Incites, Dünya genelinde 100 üzeri ülke, 12000 kurum, 1000’den fazla fon sağlayıcıyı inceler. Incites ile kişi, kurum, ülke karşılaştırmaları yapabilir; analiz çıktılarını raporlayabilirsiniz. İşbirliği sekmesi ile gerek yurt içi gerekse yurt dışı ortak yayınlarınızı görebilir ve araştırmalarınıza yön verebilirsiniz. Incites yaptığı bilimsel analiz ve metrikler ile kurumların stratejik olarak vizyonlarına ve planlamalarına ciddi katkılar sağlamaktadır. Yeni nesil InCitesWeb of Science’ dan sağlanan sektörün en güvenilir içerik ve ispatlanmış atıf ölçütlerini kullanmaktadır. Yenilenmiş ara yüzüyle bu eşsiz çözüm ile kurum yönetimleri, fon sağlayıcılar, kamudaki karar alıcılar, bilgi profesyonelleri, araştırmacılar, kütüphaneciler ve yayıncılar araştırma değerlendirmesi ve karşılaştırması konusunda kesinlikle büyük bir fayda sağlayacaktır.

JSTOR Archive Journal Content

 Erişim için tıklayın.

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Türkiye’deki akademik ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla elektronik bilgi hizmetleri sunarak yüksek oranda ve kalitede akademik bilgi kullanımını teşvik etmektedir. TÜBİTAK ULAKBİM bu doğrultuda Türkiye’deki akademik camianın yoğun talebini de göz önüne alarak dünya çapında önde gelen uluslararası yayınevleri ve alanında uzman dernek yayınevlerinin yüksek kaliteli içeriklerini sunmakta olan JSTOR Archive Journal Content veri tabanını EKUAL kapsamına dâhil ederek 2018-2020 yıllarını kapsayacak şekilde Ulusal Lisans anlaşması imzalayarak üyelerin erişimine sunmuştur. JSTOR veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye erişim sağlanabilmektedir.

Kazancı Hukuk

 Erişim için tıklayın.

5.000.000 (beş milyon) adede yaklaşan mevzuat-içtihat metni ve Türkiye’de bir çok hukukçunun kaynağı olan hukuk yazılımları ve 7/24 kesintisiz hizmet vermekte olan internet sitesidir.

Kelime.com

Erişim için tıklayın.

"Bilinmeyen kelime kalmasın!" sloganıyla 2019'da yola çıkan Kelime.com ilk sürümüne kelimex adıyla başladı. Yayın hayatına tarihî dillerin öğrenimini kolaylaştırma ve eski metinlerdeki okunamayan metinleri çözümleme gayesiyle eski Türk sözlüklerini web ortamına taşıdı. Kısa süre içerisinde akademik camianın teveccühüne mazhar olan Kelime.com zaman içerisinde misyon ve vizyonunu genişletti, sözlükler veritabanı adıyla yeni bir kimlik kazandı.

Okuduğunuz metin ve eserlerde bilinemeyen, çözülemeyen ve çevrilemeyen hiçbir kelime kalmayıncaya dek büyümeye devam edecek olan Kelime.com "kelime" üzerine çalışmayı aralıksız sürdürecek ve kendini her zaman yenileyecek.

Kelime.com Ne Yapar?

* Arama: Kelime.com sayesinde halen 10 dilde onlarca sözlük içerisinde kelime, tamlama, kalıp, atasözü, deyim, kişi, eser, olay ve yer adlarını arayıp bulmanızı sağlar. Bulduğunuz maddenin hangi dil, tür, sınıf, biçim ve cinsiyete girdiğini ve veritabanında kayıtlı hangi sözlükte ne anlama geldiğini, aradığınız kelimenin hangi tamlama, kalıp, deyim ve atasözü içinde yer aldığını görmenize yardımcı olur. Ayrıca aranan kelimenin hangi madde-başının anlam kısmında geçtiğini ve hangi kitapta yer aldığını örnek cümlelerde geçtiğini tespit eder.

* Çözümleyici: İncelediğiniz doküman ve metinlerde bulunan kelimelerin yıpranma, silinme, yırtılma veya farklı sebeplerden dolayı okunamaması durumunda joker karakterlerle veritabanında bulunan binlerce madde-başı içerisinde doğru tahminlerle doğru sonuca ulaşmanıza yardımcı olur. 10 dile ait sözlükler içerisinin tamamında çözümlemeye çalışır.

* Çeviri: Kelime.com Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Arapçaya, Arapçadan Çinceye kadar yaklaşık 50 dili bir diğerine ücretsiz çevirmenize olanak sağlar. Yakında aktifleştireceğimiz, "Türkçeden Osmanlıcaya ve Osmanlıcadan İngilizceye" çeviri özelliği de cabası.

Medline (Tıp)

 Erişim için tıklayın.

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan, Tıp ve sağlık alanındaki temel danışma kaynağıdır. Tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgiler içerir. National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş olan MEDLINE, 4.800'den fazla tıp dergisinde yayınlanmış makalelerin özetlerini içermektedir. Kendisine özel, detaylı MeSH konu başlıkları ve indeksleme yöntemlerine sahiptir.

Mendeley

 Erişim için tıklayın.

Mendeley araştırmacıların verimini artırabilecek bir referans yönetim sistemi ve dünya çapında 4.5 M’dan fazla kullanıcısı olan bir akademik işbirliği ağıdır. Mendeley Instititonal Edition (MIE) kullanıcılar için genişletilmiş haklar tanıyan ve kurumlar için destek sağlayan bir platform olup temel Mendeley yetkinlileri üzerine kuruludur. MIE tarafından araştırmacı ve kütüphaneler için sağlanan genişletilmiş özellikler aşağıdaki gibidir: • 5GB kişisel depolama alanı (standard 2GB’dan farklı olarak). • Sınırsız kapalı grup kurma özelliği (standard 1 gruptan farklı olarak) • Gruplarda 25 kişiye kadar üyelik (standard 3 üyeden farklı olarak) • Kurumlar için analiz aracı

Newswires

 Erişim için tıklayın.

EBSCO'nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.

OVID LWW

 Erişim için tıklayın.

Lippincott Williams & Wilkins (LWW) tıp alanında dünyanın önde gelen yayınevlerinden biridir. Sağlık alanındaki profesyoneller ve öğrenciler için gerekli olan temel bilgileri, elektronik ortamda OVID platformu aracılığı ile kullanıma sunmaktadır. Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait 280 Tıp dergisi, Tamamı tam metin. Anahtar kelime ile arama yapıldığında, makalelerdeki tüm kelime, grafik, resimler taranır. MEDLINE’a OVID platformundan ücretsiz erişim (1950-günümüze) . 319 Open Access dergisine OVID platformundan erişim (MEDLINE içinde tarama yaptığınızda çıkan “Full Text”dergiler open access dergileridir.)

Open Dissertation

 Erişim için tıklayın.

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan bu veri tabanı 1902’den günümüze kadar uzanan 1.150.000’den fazla doktora tezini içermektedir. Tezler tam metin olarak da görülebilmektedir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık, konu ve üniversite adı taraması yapılabilmektedir.

Palgrave Macmillan Journals

 Erişim için tıklayın.

Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır. Palgrave Macmillan Journals veritabanı aboneliğimiz ULAKBİM EKUAL aracılığıyla sağlanmaktadır.

ProQuest Dissertations and Theses Global

 Erişim için tıklayın.

Dünyanın en kapsamlı tez veritabanıdır. Dünyanın her tarafından 1743’den bugüne çeşitli disiplinlerde milyonlarca aranabilir tezin yanında PDF olarak indirilebilen iki milyondan fazla tam metin tez ve bitirme ödevi içerir. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000’den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Veritabanı 1997’den bu yana eklenen lisansüstü tezlerin çoğunun tam metnini ve geriye dönük güçlü bir içerik sunmaktadır. 1861’de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir.

Proquest Publicly Available Content Database

 Erişim için tıklayın.

Regional Business News (Ekonomi)

 Erişim için tıklayın.

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan bu veri tabanı, bölgesel iş dünyası yayınları için kapsamlı tam metin bilgiler sağlamaktadır. Regional Business News, ABD'deki büyük şehir ve kırsal alanların tamamından 50 iş dünyası dergisi, gazete ve haber içermektedir.

ScienceDirect Freedom Collection

Bibliyografik 

 Erişim için tıklayın.

Kimya ve kimya mühendisliği, klinik tıp, bilgisayar bilimi, yer ve gök bilimi, ekonomi, işletme ve yönetim, mühendislik, enerji ve teknoloji, çevre bilimleri ve teknoloji, yaşam bilimi, madde bilimi, matematik, fizik ve astronomi, sosyal bilimler gibi farklı disiplinlerde 2318 dergi ve 30 e-kitap serisine tam metin erişim sağlamaktadır. "Comple Collection"a 2003 yılından itbaren ve "Freedom Collection"a 2006 yılından itbaren erişim verilmektedir. (Yanında yeşil kutucuk olan yayınlara tam metin erişim) E-Dergi, Tam Metin

Scopus

Bibliyografik 

 Erişim için tıklayın.

SciVerse Scopus bibliyometrik araçlarla birlike araştırmayı izlemeye, anataliz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000'in üzerindeki yayıncının 18.500'ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70'i 1996'dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş ka

Social Sciences Index Retrospective 1907-1983

 Erişim için tıklayın.

Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur.

Springer Nature – Academic Journals

Erişim için tıklayın.

Springer Nature – Adis

 Erişim için tıklayın.

SpringerLink Journals

 Erişim için tıklayın.

Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi konularını kapsar.

TR Dizin

 Erişim için tıklayın.

Türkiye adresli bilimsel dergilerin uluslar arası standartlara uygun hale getirilmesi ve bu dergilerdeki içeriğe erişimin sağlanması için kullanılmaktadır. Fen Bilimleri alanında: Tıp Veri Tabanı, Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı, Yaşam Veri Tabanı Sosyal Bilimler alanında: Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Hukuk Veri Tabanı bulunmaktadır.

Taylor and Francis Group

 Erişim için tıklayın.

CRC Press, Routledge, Focal Press, Psychology Press, Apple Academic Press, Ashgate, Garland Science ve daha birçok yayınevinden fen bilimleri, tıp, beşeri bilimler, sosyal bilimler, eğitim, davranış bilimleri ve hukuk gibi 53 farklı disiplinden 125.000’den fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır.

The Belt and Road Initiative Reference Source

 Erişim için tıklayın.

“Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar

Turnitin

İntihal Önleme 

 Erişim için tıklayın.

Günümüz dijital kültüründe, herşey olduğu gibi intihal de çevrimiçi yapılmaktadır. OriginalityCheck, öğretmenlere, öğrenci çalışmalarını, uygunsuz alıntı veya olası intihale karşı, dünyanın en hassas metin karşılaştırma veri tabanı ile kıyaslayarak kontrol etmelerinde yardımcı olur. Turnitin, yetkili öğretmenlerin metnin kendisini, biçimini, tasarım ve düzenini görebilmesi için ödevin orijinalini muhafaza eder Turnitin, öğrencinin ödevinin ne kadarının veri tabanımızdaki içerikle eşleştiğini gösterir, böylece eğitimci ödevin orijinal olmayan bölümünü kolayca anlayabilir.Yabancı bir dilden dilimize çevirilerek gerçekleştirilen intihal vakalarını da tespit etmek mümkündür. Turnitin tamamen çevrimiçidir ve standart bir tarayıcı ile girilebilir.

UpToDate

Bibliyografik 

 Erişim için tıklayın.

UpToDate, sahip oldugu 360.000’den fazla kullanıcısı ile dünyanın en güvenilen medikal bilgi kaynaklarından birisidir. Uluslarararası alanlarda 145’den fazla ulkede binlerce hastane doktoru tarafindan kullanilmasi UpToDate’e dunya capinda gosterilen guvenin önemli bir gostergesidir. Mobil erişim kılavuzu: https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/28012020104034285-jpg2pdf%20(1).pdf Mobil IOS Erişim: https://apps.apple.com/us/app/uptodate/id334265345%EF%BB%BF Mobil Android Erişim: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uptodate.android&hl=en_US

Web News

 Erişim için tıklayın.

EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

Web of Science-WOS

Erişim için tıklayın.

Science Citation Index Expanded (1945 yılından günümüze) Social Sciences Citation Index (1956 yılından günümüze) Arts & Humanities Citation Index (1980 yılından günümüze) Conference Proceedings Citation Index - Science (1990 yılından günümüze) Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (1990 yılından günümüze veri tabanlarının erişim yılları değişiklik göstermektedir.

Wikilala

 Erişim için tıklayın.

Wikilala matbaanın icadından sonra basılmış Osmanlıca metinler (gazete, dergi, kitap ve belge) içerisinde "arama" yapılmasına olanak sağlayan bir dijital kütüphanedir. Meraklıların veya akademik çalışmalar yapan araştırmacıların halihazırda Osmanlıca metinlerde Latin harfleriyle arama yapabilmelerine imkân tanıyan bir kütüphane bulunmamaktadır. Dijital baskı çağına gelinceye dek araştırmacılar Osmanlıca metinler içerisinde aradıklarını bulabilmek için sayfalarca konu başlığını taramak, hatta satır satır metin okumak zorundaydılar. Oysa Wikilala sayesinde tek bir hamle ile aradıkları tüm başlık ve içeriklere saniyeler içerisinde ulaşabilirler.

Wiley Online Library

 Erişim için tıklayın.

Ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yerbilim, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik, psikoloji, veterinerlik, ziraat vb. alanlarda 1997’den günümüze Wiley-Blackwell tarafından yayımlanan 1485 dergiye tam metin erişim imkanı sağlar. İşletme, kimya, bilgisayar, çevre, eğitim, mühendislik, hukuk, matematik, istatistik, fizik, tıp, astronomi, psikoloji, sosyal bilimler konularını içermektedir.

İntihal

İntihal Önleme 

 Erişim için tıklayın.

İDEALONLİNE 
"İdealonline”, bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, kapsamlı ve geniş bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan, bunları okuyucuların hizmetine sunan veritabanıdır.
İdealonline Süreli Yayın Veritabanı
Sosyal, Eğitim, Fen ve  Sağlık alanlarında 1.000+ Süreli Yayın, 17.000 Arşiv Sayısı, 155.000+ Tam Metin Makale içermektedir.
İdealonline Din Bilimleri Veritabanı
1.500+ Din Bilimleri Alan Kitabı içermektedir.