Bilgisayar Kullanım Kuralları

Ø   Kütüphanemiz üyesi, Dicle Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli görevli personelin izniyle bilgisayarları kullanabilir.

Ø   Bilgisayar kullanımında Dicle Üniversitesi öğrenci kimliği veya personel kimliğinin gösterilmesi zorunludur.

Ø   Kullanmak üzere izin alınan bilgisayar, görevli personelin izni olmadan başkasına devredilemez.

Ø   Kullanıcı bilgisayarı  iyi kullanmakla ve belirtilen süre içerisinde bilgisayarı sorunsuz teslim etmekle yükümlüdür.

Ø   Kütüphanede, kullanıcılar bilgisayarları sadece araştırma ve incelemelerde kullanabilirler. Bilgisayar kullanma süresi 60 dakikadır. Bilgisayar kullanımı için sıra bekleyen okuyucu olmadığı takdirde,  süre bir katına kadar uzatılabilir.

Ø   Müzik dinlemek veya film izlemek isteyen okuyucular; Kütüphanemiz Görsel İşitsel Yayın bölümünü kullanacaklardır.

Ø   Bilgisayarların yeri, bilgisayarların aparatları v.s  yerleri değiştirilemez.

Ø   Bilgisayarların kurulu programları silinemez, yeni programlar yüklenemez. Tespiti halinde ilgililere ödünç materyal verilmez, bilgisayar kullanım talebi engellenir.

Ø   Bilgisayar arızası halinde bilgisayara müdahalede bulunmadan vestiyer görevlisinden yeni bilgisayar talep edilir.

Ø   Kullanıcı bilgisayar kullanma talebinde görevliye istenen ( adı-soyadı v.b. bilgileri) bilgileri vermek zorundadır