Şefler

 


İsmet ŞEN  


İdari, Teknik ve Kullanıcı Hizmetler Şefi
Tel : 0 412 2411000 / 8366