Formlar

DÜ-FRM-004 Revizyon Talep Formu

DÜ-FRM-153 Kütüp. Grup Çalışma Odası Talep Formu

DÜ-FRM-005 Proses Faaliyet İzleme Formu

DÜ-FRM-154 Kütüphane e-Dergi Satın Alma Talep Formu

DÜ-FRM-007 Kalite Hedefleri Formu

DÜ-FRM-155 Kütüphane Komisyon Kararı Formu

DÜ-FRM-009 Arıza-Bakım Onarım Bildirim Formu

DÜ-FRM-156 Kütüp.İnternet Kimlik Doğrulama Formu

DÜ-FRM-015 Arşiv Evrakı İmha Formu

DÜ-FRM-157 Hurda Tespit Tutanağı Formu

DÜ-FRM-017 Satın Alma Talep Formu

DÜ-FRM-158 Kayıttan Düşme Tek.ve Onay Tut. Formu (Onl.)

DÜ-FRM-018 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Formu

DÜ-FRM-159 Malzeme İstek Formu

DÜ-FRM-019 Tedarikçi Bilgi Formu

DÜ-FRM-160 Kütüphane Kitap Satın Alma Talep Formu

DÜ-FRM-020 Uygun Olmayan Ürün Formu

DÜ-FRM-162 Materyal Bağış Bilgi Formu

DÜ-FRM-022 Dilek ve Öneri Formu

DÜ-FRM-163 Materyal Talep Formu

DÜ-FRM-028 İç Tetkik Raporu

DÜ-FRM-164 Kütüphane Ödünç Verme Senedi

DÜ-FRM-030 Düzeltici Faaliyet Formu

DÜ-FRM-179 Günlük Temizlik İzleme Formu

DÜ-FRM-033 Kalite Risk Tanımlama ve Analiz Formu

DÜ-FRM-198 Toplantı Tutanağı Formu

DÜ-FRM-035 Çalışan Memnuniyeti Anket Formu

DÜ-FRM-225 Acil Durum Ekip Listesi

DÜ-FRM-053 Ödenek Talep Formu

DÜ-FRM-228 Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Formu

DÜ-FRM-055 KBS-MYS Şifre Talep Formu

DÜ-FRM-233 İş Sağlığı ve Güvenliği Hijyen Denetim Formu

DÜ-FRM-060 Tebliğ-Tebellüğ Formu

DÜ-FRM-234 Fazla Çalışma Onay Formu

DÜ-FRM-062 Personel Günlük İmza Formu

DÜ-FRM-245 İş Sağlığı ve Güvenliği Kazazede İfade Tutanağı

DÜ-FRM-065 Personel İzin Dön.Gör. Başl.Dilekçe Formu

DÜ-FRM-247 İş Sağ. İlk Yardım Dolabı Kontrol Formu

DÜ-FRM-066 İdari Personel Görevde Yükselme Formu

DÜ-FRM-253 Ölçme Kaynakları Listesi Formu

DÜ-FRM-092 Toplantı Odası Tutanak Formu

DÜ-FRM-255 Düzeltme ve İade Belgesi

DÜ-FRM-094 Bilgisayar Bakım Onarım Formu

DÜ-FRM-265 Ziyaretçi Kayıt Formu

DÜ-FRM-108 Teknik Rapor Formu

DÜ-FRM-276 Birim Oryantasyon Takip Formu

DÜ-FRM-115 Aile Durumu Bildirimi Formu

DÜ-FRM-318 Posta Zimmet Formu

DÜ-FRM-116 İzin Formu

DÜ-FRM-323 Doğrudan Temin İhale Onay Belgesi Formu

DÜ-FRM-121 Mal Bildirim Formu

DÜ-FRM-327 Kuruş Farkları Cetveli

DÜ-FRM-122 Teklif Belgesi Formu

DÜ-FRM-330 Sürekli İşçi Aylık Puantaj Cetveli Formu

DÜ-FRM-125 Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı

DÜ-FRM-331 İç Zimmet Teslim Formu

DÜ-FRM-139 Piyasa Fiyat Araştırma Cetveli

DÜ-FRM-393 Hizmet İçi Eğitime Katılacak Personel Listesi

DÜ-FRM-140 Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli

DÜ-FRM-401 (4-D) Sür.İşçi Doğ.Son. Ücretsiz İzin İstek Formu

DÜ-FRM-151 Kütüphane Araş. Bilgi Formu(Dış Kullanıcı)

DÜ-FRM-404 Yöneticiler İçin Performans Değerlendirme Formu

DÜ-FRM-152 Kütüp. CD DVD Satın Alma Talep Formu

DÜ-FRM-453 Kütüphane ve Dokümatasyon Daire Başkanlığı Performans (Idari Isler) Degerlendirme Takip Formu

DÜ-FRM-454 Kütüphane ve Dokümatasyon Daire Başkanlığı Kullanıcı ve Teknik Hizmetler Performans Değerlendirme Takip Formu