Kütüphanelerarası İşbirliği ile ilgili Kurallar

Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan kaynakların belli kurallar çerçevesinde diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanması ve isteyen kullanıcıya ödünç verilmesi hizmetidir. Kütüphanemizde bu işlem ANKOS Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kitap istekleri ill@dicle.edu.tr adresinden kişisel bilgileri ile birlikte hangi kaynağı istediği bilgisini doldurarak mail atabilir.

İstekte bulunacak kullanıcı, aradığı kitabın Türkiye’deki hangi Üniversite kütüphanesinde olduğunu aşağıdaki toplu katalogları kullanarak bulabilir.

ULUSAL TOPLU KATALOG (TOKAT) TARAMA: 
http://www.toplukatalog.gov.tr/


DİCLE ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARININ YARARLANMA KOŞULLARI
a- Kütüphaneler arası Ödünç hizmetinden sadece akademik ve idari personel yararlanabilir.
 

b- Kargo masrafları kullanıcıya aittir.

c- Diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanan kaynaklar kullanıcıya tutanak karşılığında verilir.

d-İstenilen kaynağın süresi ve sayısı, kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin kurallarına göre değişiklik gösterir.

e- İstekte bulunan okuyucu, kaynağı telif hakkını ihlal etmeden kullanmayı kabul eder.

f- Kullanım süresi biten kitaplar kütüphaneye zamanında, eksiksiz ve yıpratılmamış halde teslim edilmelidir.

g- Ödünç alınan kaynağın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde kaynağın ödünç alındığı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir ve sorumluluk istekte bulunan kullanıcıya aittir.

İLETİŞİM: Filiz BALARI  DAHİLİ        : 8391

               Habip TOZYILMAZ DAHİLİ : 8365