Kütüphane Kuralları

Dicle Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli kütüphaneye üye olabilir ve ödünç kitap alabilirler.


 1. Ödünç kitap alımlarında Dicle Üniversitesi öğrenci kimliği veya personel kimliğinin gösterilmesi zorunludur.
 2. Ödünç alınan materyal başka kişilere devredilemez, başkasının adına materyal ödünç alınamaz, ödünç verilemez.
 3. Kullanıcı ödünç aldığı materyali iyi kullanmakla ve belirtilen iade tarihinde geri vermekle yükümlüdür.
 4. Ödünç alınan kitaplar, süresi sonunda iade edilmediği takdirde; Kullanıcı, kitapları kütüphaneye teslimini geciktirdiği her geçen gün kadar kütüphaneden ödünç kitap alamaz. Ancak, belirtilen süre dolduktan sonra yeniden ödünç kitap alabilirler.
 5. Referans-başvuru kaynakları (ansiklopediler, sözlükler, yıllıklar, bibliyografyalar), süreli yayınlar, kanun kitapları, tezler, videokasetler, CD, DVD gibi kitap dışı materyaller, ödünç verilmez.
 6. Akademik personele dört hafta (30 gün) süre ile 10 kitap, lisans öğrencilerine iki hafta (15 gün) süre ile  (Edebiyat kitapları için 1 adet, araştırma – inceleme kitapları için 3 adet ) kitap, idari personele ve lisansüstü öğrencilere üç hafta ( 21 gün süreyle ) 6 kitap ödünç verilebilir. Ödünç alınan materyalin süresi, başka istekli yok ise 1 kez daha uzatılabilir.
 7. İdare gerekli gördüğü durumlarda, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyalleri geri isteyebilir. Ödünç alınan kaynağın kaybedilmesi ya da yıpratılması durumunda; kullanıcı kaybettiği kitabın aynısını temin etmekle sorumludur. Kitabın bulunamadığı durumlarda, baskısı bulunmayan Türkçe kitapların kaybedilmesi durumunda fiyat değer tespit komisyonunca belirlenen fiyat alınır.
 8. Okuyucular kütüphane materyali ödünç alma taleplerini  ödünç iade istasyonlarında işlemini tamamlamadan turnike sistemi dışına çıkaramaz.
 9. Üniversiteden ayrılan veya mezun olan kullanıcı, kütüphane ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığına dair belgeyi kütüphane yönetimine onaylatmak zorundadır. Kullanıcı üzerinde ödünç alınmış kitap varsa alınan kitaplar iade edilmeden çıkış belgesi verilmez.
 10. Kurum dışından gelen kullanıcılar kütüphaneden yararlanabilir, ancak ödünç kitap alamazlar.
 11. Yayınlar, elektronik güvenlik sistemi ile korunduğundan, izinsiz hiçbir yayın kütüphane dışına çıkarılamaz.
 12. Arşiv veya diğer birimlerdeki materyaller kullanıcı tarafından raftaki yerinden alındıktan sonra,  almaktan vazgeçmesi veya benzeri durumlarda, materyali rafa yerleştirmeden salondaki masa üzerine bırakmalı veya aynı yerdeki görevliye teslim etmesi gerekmektedir.
 13. Kütüphane ( Cafe’de sessiz  konuşmak hariç) içinde cep telefonu ile konuşmak, yüksek  sesle konuşmak, gürültü yapmak ve yiyecek – içecek ile girmek kütüphanedeki diğer kullanıcıları rahatsız etmek yasaktır.
 14. Kütüphanede sigara (5727 sayılı yasa gereğince ) içilmesi yasaktır. Yasal uyarılara uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilir.
 15. Kütüphanede, kullanıcılar bilgisayarları sadece araştırma ve incelemelerde kullanabilirler. Bilgisayar kullanma süresi 60 dakikadır. Bilgisayar kullanımı için sıra bekleyen okuyucu olmadığı takdirde,  süre bir katına kadar uzatılabilir.
 16. Kütüphaneyi kullanmak isteyen okuyucular dizüstü bilgisayar, kitap ve su dışındaki,  varsa eşyalar vestiyer görevlisine teslim edilmeden turnikelerden geçiş yapılamaz.
 17. Vestiyere bırakılan emanetleri emanet dolaplarından akşam en geç saat 21:30’da  almaları, alınmadığı takdirde emanette  kalan kişisel eşyalar dolaptan çıkarılacak herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Emanet dolabı anahtarının biri  görevlide diğeri okuyucuda kalacak olup, emanet geri alındığında okuyucu  yanındaki emanet dolabının anahtarını vestiyer görevlisine teslim edecektir. Okuyucu tarafından kaybedilen dolap anahtarı ücreti okuyucudan tahsil edilecektir.
 18. İdare, kullanıcıların emanet dolabı, masa ve benzeri yerlerde bıraktıkları para ve diğer kıymetli eşya gibi, kişisel eşyaları hakkında sorumluluk kabul etmez.
 19. Kütüphanedeki  masa ve sandalyeler ile diğer materyallerin yerleri değiştirilemez.
 20. Kütüphanede demirbaş malzemeler ile materyallerin korunmasına özen gösterilmeli ahşap     ( masa, sandalye ve dolap)  malzemelerin ve diğer ( kitap, dergi, cd ve dvd ve bilgisayar monitör ve kasalarına ) materyallerin çizilmemesine ve hasar verilmemesine özen göstermelidir, tespit edilmesi halinde kişi hakkında yasal işlem tesisine gidilecektir.
 21. Toplu gösterim salonu en az 5,  en çok 40 kişilik gruplara kullandırılabilecek olup, salon kullanım randevusu en az 1 gün önceden Daire Başkanının onayı alınarak yapılacaktır.
 22. Birim sorumlusu gözetimi dışında ve kütüphane materyali kullanılmadan yapılacak olan etkinliklerde kullanılacak olan materyal öğretim elemanının gözetimi ve sorumluluğunda olmak üzere yapılabilecektir.
 23. Toplantı salonu Üniversitemiz Genel Sekreterliğinin onayı alındıktan sonra kullanılabilecektir.
 24. Grup çalışma odaları öğretim elemanları hariç, en az üç kişilik gruplar halinde olmak kaydıyla en az 1 saat öncesinde vestiyer görevlisinden veya 8370 no'lu telefondan randevu alındıktan sonra en fazla 1 gün süreyle kullana bilecektir.