Açık Erişim Veritabanları

Açık Erişim Ders Videoları

Bilişim Teknolojileri, Fotoğrafçılık, Kişisel Gelişim, Dil  Öğrenim Setleri v.b alanlarda 10.000 üzerinde videolu eğitimler

Erişim Linki : https://www.vidobu.com/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oxford Research Encyclopedias – Ücretsiz Modüller!
Günümüzdeki bilgi fazlalığı ve yanlış bilgiler yüzünden, öğrenciler ve araştırmacılar hangi bilginin güvenilir, güncel ve doğru olduğunu belirlemekte zorlanabilmektedirler. Oxford University Press bu ihtiyacı karşılamak üzere Oxford Research Encyclopedias kaynağını sizler için hazırladı. Tüm disiplinlerde ve uluslararası akademisyenler topluluklarıyla işbirliği içerisinde çalışarak OUP, bu kaynak içerisinde giderek büyüyen geniş bir konu yelpazesi içerisinde kapsamlı, hakemli özetler sunmaktadır.
Erişim linki: http://oxfordre.com/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TR DİZİN ÜCRETSİZ  AÇIK ERİŞİM VERİ TABANI


TR Dizin Nedir?

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen TR Dizin, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında makaleler içeren bibliyografik / tam metin bir veri tabanıdır.TR Dizin'in amacı nedir?

Türkiye adresli bilimsel dergilerin uluslar arası standartlara uygun hale getirilmesi ve bu dergilerdeki içeriğe erişimin sağlanması.
Bilimsel bir dergi, neden TR Dizin'de yer almalı?

Türkiye’de üretilen akademik bilgiye erişimi kolaylaştırdığı, derginin görünürlüğünü arttırdığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)’ın atama ve yükseltmelerde kabul ettiği bir “dizin” olması sebebiyle yer almalıdır.

Erişim linki: https://trdizin.gov.tr/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tebdiz
Erişim Linki:  http://www.tebdiz.com/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kitap İçeren Açık Erişim Veritabanı

33 milyon açık kitap içeren veritabanı erişim adresi:Kezana

Erişim Linki : https://tr.kezana.net/