2023 Anketleri


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
DÜ-FRM-539 Kurum Kalite Kültürü Anketiİndir
FRM-282 HİZMET İÇİ EĞİTİM (EBYS'yi Etkin Kullanma Anketi)İndir
FRM-282 HİZMET İÇİ EĞİTİM (Etkili Sunum Teknikleri Anketi)İndir
FRM-282 HİZMET İÇİ EĞİTİM (Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Anketi) İndir
FRM-282 HİZMET İÇİ EĞİTİM (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Anketi)İndir
FRM-35 Birim Çalışan Memnuniyet Anketiİndir