Dijital Arşiv Şube Müdürlüğü

DİJİTAL ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI;   

               ·         Personel Daire Başkanlığına Ait Dijital Arşiv Hizmetlerini yürütmek.

·         Dijital arşivcilik hizmetlerine ait süreç ve standartları belirlemek.

                  ·         Dijital ortama aktarılan ve aktarılacak belgeleri adlandırmak ve belgelerin indeks alanlarını belirlemek.

·         Dijital ortamda bulunan her türlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif etmek.

                  ·         Dijital ortama aktarılan imha sürecine tabi belgelerin imha edilmesi süreçlerini takip etmek.

·         Şube Müdürlüğün görev alanı ile ilgili Rektörlükçe veya Başkanlıkça verilen diğer görevleri kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata göre yapmak.

·         Birimin hizmet alanına giren konularda her türlü iş-dış yazışmaları yapmak ve yaptırmak.

·         Kendisine bağlı personel arasında dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yapmak, işlem yapılan her türlü dokümanı EBYS ortamında kaydetmek.

·         Şube Müdürü yaptığı bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Daire Başkanına karşı sorumludur.

      Personeller

Dijital Arşiv Şube Müdürlüğü

M. Ali ŞANLI

Şube Müdürü

2317

Habip TOZYILMAZ

Kütüphaneci

M. Uğur KAÇMAZ

Bilgisayar İşletmeni

2304

Arzu ARTUKLAR

V.H.K.İ