Dijital Arşiv Şube Müdürlüğü

DİJİTAL ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI;   

               ·         Personel Daire Başkanlığına Ait Dijital Arşiv Hizmetlerini yürütmek.

·         Dijital arşivcilik hizmetlerine ait süreç ve standartları belirlemek.

                  ·         Dijital ortama aktarılan ve aktarılacak belgeleri adlandırmak ve belgelerin indeks alanlarını belirlemek.

·         Dijital ortamda bulunan her türlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif etmek.

                  ·         Dijital ortama aktarılan imha sürecine tabi belgelerin imha edilmesi süreçlerini takip etmek.

·         Şube Müdürlüğün görev alanı ile ilgili Rektörlükçe veya Başkanlıkça verilen diğer görevleri kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata göre yapmak.

·         Birimin hizmet alanına giren konularda her türlü iş-dış yazışmaları yapmak ve yaptırmak.

·         Kendisine bağlı personel arasında dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yapmak, işlem yapılan her türlü dokümanı EBYS ortamında kaydetmek.

·         Şube Müdürü yaptığı bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Daire Başkanına karşı sorumludur.

      Personeller

Dijital Arşiv Şube Müdürlüğü

Sıra No

Adı- Soyadı

Ünvanı

Dahili No

1

Mehmet Ali ŞANLI

Şube Müdürü

2317

2

Habip TOZYILMAZ

Kütüphaneci

 

3

Mustafa Uğur KAÇMAZ

Bilgisayar İşletmeni

2304

4

Arzu ARTUKLAR

V.H.K.İ