Yazılım Birimi

                                                                     YAZILIM BİRİMİ- GÖREV TANIMI;   

 
  1.Başkanlık birimlerinden gelen yazılım talepleri doğrultusunda ön araştırma yapmak ve kaynaklarını da göz önünde bulundurarak talebe cevap verilip verilemeyeceğine karar vermek.
  2.Yazılımı talep eden birimden ihtiyaç analizi yapmasını ve gereksinim listesi hazırlamasını sağlama.
  3.Yazılımı talep eden birimin hazırlayacağı gereksinim listesine göre verimlilik, şeffaflık, gizlilik, tasarruf, yüksek kalite ilkelerini göz önünde bulundurarak veri tabanı varlıklarını ve aralarındaki ilişkileri gösteren veritabanı tasarım diyagramı oluşturma.
  4.Veritabanının ihtiyaç duyulan yazılım fonksiyonlarına cevap verecek nitelik ve esneklikte olması esas alınarak tasarımın analiz edilmesi ve gerekli görülmesi durumunda değişiklikler yapma.
  5.Veritabanı modelini hatalardan arındırmak için soru-cevap etkinliği yapma.
  6.Yazılımı geliştirme aşamasında kullanılacak teknolojilere ve yazılım mimarisine karar verme.
  7.SOLİD prensiplerine uygun olarak yazılımın kodlama çalışmalarını yapmak.
  8. Geliştirme sürecinde her bir işlemin testini yaparak hatalardan arındırmak.
  9. Başka sistemlerle entegreli olarak çalışması gereken yazılımlar için ilgili kurumlardan web servis talebinde bulunma ve entegrasyon için gerekli kodlama çalışmalarını yapmak.
  10.Yazılıma bağlanacak olan sistemler için web servis oluşturma ve gerekli yönergeleri hazırlamak.
  11.Güvenlik zafiyetlerine yönelik testler yapma ve zafiyet tespiti durumunda güvenlik açıklarının kapatmak.
  12.Büyük veri yönetimine yönelik performans testleri yapmak tespiti durumunda performans sorunlarını gidermek.
  13.Web tabanlı yazılımların güvenliğini artırmak amacı ile kullanılan SSL ( Secure Socket Layer)  Sertifikası entegrasyonu için teknik çalışmalar yapmak.
  14.Yazılımın demosunu yayınlama ve sistem yöneticilerine geliştirilen yazılımın kullanımına dair bilgi vermek.
  15.Sistem yöneticilerden yazılım değerlendirme listesi talep etme ve gelen geri dönütlerden uygun olanlar için teknik değişikler yapma.
  16.Birim tarafından geliştirilen yazılımlar için gelen güncelleme taleplerini değerlendirmek uygun görülmesi halinde talep edilen güncellemeleri yapmak.
  17.Geliştirilen yazılımların gerekli görülmesi durumunda daha güncel teknolojilere taşımak.

     Personeller

Yazılım Birimi

Sıra No

Adı- Soyadı

Ünvanı

Dahili No

1

Muhittin TEKDEMİR

UZMAN

5188

2

Şeyhmus ARSLAN

MÜHENDİS

2221

3

Gülbahar DİLEK

PROGRAMCI

2245