İÇ DENETÇİ ALIMI PUAN SIRALAMASI

25.03.2022


DİCLE ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETÇİ ALIMI PUAN SIRALAMASI

AD-SOYAD

T.C KİMLİK NUMARASI

İÇ DENETÇİ SERTİKA PUANI

YABANCI DİL SINAV PUANI

LİSANS MEZUNİYET NOTU

İÇ DENETÇİ SERTİKA PUANININ %50' Sİ

YABANCI DİL SINAV PUANININ %30' U

LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %20' Sİ

DEĞERLENDİRME PUANI

AÇIKLAMA

B***R M***T Y****Z

37*******98

93

68.75

58.7

46.5

20.625

11.74

78.865

SIRALAMAYA GİRDİ

Ö**R B*Z

18*******90

81

50

84.36

40.5

15

16.872

72.372

SIRALAMAYA GİRDİ

B**A İ***R D***R

25*******16

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI*

NOT: Listede ismi Olan Adayların iç denetim sertifikalarının geçerliliği, İç Denetim Koordinasyon Kuruluna teyit edildikten sonra sertifikaları kullanılmayacak olan adaylar sıralamadan çıkarılacak olup, mülakat tarihi daha sonra ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.

*Üniversitemiz İç Denetçi Alımı ilanında belirtilen " 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemiz 1 (bir) adet iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla “İç Denetçi” alımı yapılacaktır." gereğince naklen atama yoluyla atama yapılabilmesi için başvurucunun herhangi bir kurumda kadrolu olarak çalışıyor olması gerekmektedir.