DOKTORA FORMLARI

DOKTORA FORMLARI

Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu    (FRM-332)


Doktora Programı Kesin Kayıt Formu (FRM-350)

Lisansüstü Tez Başlığı Değişiklik Formu  (FRM-457)  

Danışman Değişikliği Talep Formu   (FRM-333)


Seminer Dersi Değerlendirme Formu   (FRM-338)


Araştırma Uygulama İzin Talep Formu


Seminer Duyuru Formu     (FRM-337)


Kayıt Dondurma Formu  (FRM-045)


Kayıt Silme Formu   (FRM-041)

DOKTORA YETERLİK FORMLARI


Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu  (FRM-355)


Yeterlik Sınav Sonucu Formu  (FRM-356)


Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu  (FRM-347)

 

TEZ İZLEME KOMİTESİ FORMLARI


Tez İzleme Komitesi Atama Formu  (FRM-357)


Tez Konusu Önerisi Savunma Sınavı Başvuru Formu  (FRM-358)


Tez Konusu Önerisi Sınav Sonuç Formu  (FRM-359)


Doktora Tez İzleme Komitesi Üye Değişikliği Öneri Formu (FRM-364) 

İkinci Danışman Talep Formu  (FRM-334)


Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu  (FRM-360)

 


TEZ SAVUNMA SINAVI BAŞVURU FORMLARI  


Tez Biçimsel Değerlendirme Formu


Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu  (FRM-343)


Tez Savunma Sınavı Başvuru ve Jüri Öneri Formu  (FRM-361)


Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı  (FRM-339)


Tez Başlığı Değişiklik Formu

 

TEZ SAVUNMA SINAV FORMLARI


Tez Savunma Sınavı Bildirim Formu  (FRM-345)


Doktora Tez Değerlendirme Formu  (FRM-362)


Tez Savunma Sınav Sonuç Formu  (FRM-363)


Jüri Tez intihal Formu  (FRM-339)


Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu (FRM-347)

 

TEZ TESLİM FORMLARI


Tez İntihal Formu  (FRM-340)


Kabul Onay Sayfası


Tez Teslimi Danışman Onay Formu  (FRM-348)