DOKTORA

Doktora Tezleri

Adı-Soyadı

Bilim Dalı

Tez Başlığı

Yıl

Resul ÖZAVŞAR

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarama Sözlüğü ve Türkçe Sözlük’e göre Anlam Değişmeleri

2013

Adnan OKTAY

Türk Dili ve Edebiyatı

Nabi’nin Münşeatı:İnceleme-Metin

2014

Ata PESEN

Eğitim Prog ve Öğr

Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına ,Ders Çalışma Alışkanlıklarına ve Güdülenme Düzeylerine Etkisi

 

2014

Gülseren S. ÖZALTAŞ

Eğitim Prog ve Öğr

Önlisans Turizm Eğitim Programının CIPP Modeline Göre Değerlendirilmesi

2014

 Yusuf  SÖZER

Eğitim Prog ve Öğr

Sınıf İçi Öğrenmeleri Destekleyen Okul Dışı Aktif Öğrenmeler:Bir Meta-Sentez Çalışması

2015

Rezzan UÇAR

Eğitim Yönetimi Tef. Plan ve Eko

İlkokul Ve Müdürlerinin Dağıtımcı Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Motivasyon ve Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

2015