Görev Tanımları

Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu görev tanımlarına aşağıda bulunan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
Arşiv birimiİndir
Bölüm Baskanliklariİndir
Bölüm Sekreteriİndir
İç Hizmetler Şefiİndir
Koruma ve Güvenlik Birimiİndir
Mezuniyet Komisyonuİndir
Müdür Görev Tanimiİndir
Müdür Sekreteriİndir
Müdür Yardimcisi(Egitim-Ögretim)İndir
Müdür Yardimcisi(Idari ve Mali Isler)İndir
Organizasyon Semasiİndir
Ögrenci Isleri Birimiİndir
Ögretim Görevlileri Görev Tanimiİndir
Personel Isleri Birimiİndir
Prof.Dr. Doçent Dr..Dr.Ögr. Üyesi Görev Tanimiİndir
Staj Komisyonuİndir
Tahakkuk ve Satinalma Birimiİndir
Tasinir Kayit ve Kontol Birimiİndir
Teknik Hizmetler Birimiİndir
Yardimci Hizmetler Birimiİndir
Yazı İşleriİndir
Yönetim Kuruluİndir
Yüksekokul Kuruluİndir
Yüksekokul Sekreteriİndir