Acil Durum Ekipleri Listesi

SÖNDÜRME EKİBİ

Adı ve Soyadı

Ekip Elemanları

Ekipteki Görevi

Öğretim Gör.Yaser İÇER

Ekip Başkanı

Acil bir durumda (yangın, deprem vb.) ilk müdahaleyi yapmak üzere görevli olan söndürme ekibini yönlendirme, içeride kalmış kişilerin tahliyesini sağlamak.

 Öğretim Gör. Talip TURNA

  Ekip Bşk. Yrd.

Ekip başkanına yardım etmek, ekip başkanı bulunmadığı durumlarda, onun görevini yerine getirmek.

4/B Mahmut ÖZGİRİCİ 

Asıl Üye

Acil  bir durumda, ekip başkanının talimatları doğrultusunda yangına ilk müdahaleyi sağlamak.

Bilgisayar İşlt. Recep DOĞAR

Asıl Üye

Acil  bir durumda, ekip başkanının talimatları doğrultusunda yangına ilk müdahaleyi sağlamak.

V.H.K.İ. Ahmet DEMİR

Yedek Üye

Ekip  başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

 

 

 

KURTARMA EKİBİ

 

Adı ve Soyadı

Ekip Elemanları

Ekipteki Görevi

Öğretim Gör. İlhami POYRAZ

Ekip Başkanı

Söndürme ekibinden alacağı talimat ile acil bir durumda öncelikle acil durumdan zarar görmüş kişileri daha sonra önemli belge ve malzemeleri kurtarmak üzere ekibi yönlendirmek.

Öğretim Gör. Aziz Mahmut YÜCELEN

  Ekip Başkan Yardımcısı

Ekip başkanına yardım etmek, ekip başkanı bulunmadığı durumlarda, onun görevini yerine getirmek.

4/B Tekniker Süheyla ALAN

Asıl Üye

Ekip  başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

V.H.K.İ. Hüseyin GEZER

Asıl Üye

Ekip  başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

Bilgisayar İşlt. Recep DOĞAR

Yedek Üye

Ekip  başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

V.H.K.İ. Hüseyin GEZER

Yedek Üye

Ekip  başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

V.H.K.İ. Şahin AKKAYA
Yedek Üye
Ekip  başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

 

 

KORUMA EKİBİ

 

Adı ve Soyadı

Ekip Elemanları

Ekipteki Görevi

Dr. Öğretim Üyesi Nil ERTEKİN BİNBAY

Ekip Başkanı

Acil durumlarda kişilerin toplanma bölgesinde sayımlarını yapmak, eksik olup olmadığını tespit etmek. Eksiklikleri söndürme ve kurtarma ekiplerine bildirmek, can ve mal güvenliliğini sağlamak.

Öğretim Gör. Heybet KILIÇ

  Ekip Başkan Yardımcısı

Ekip başkanına yardım etmek, ekip başkanı bulunmadığı durumlarda, onun görevini yerine getirmek

Öğretim Gör. Mehmet TUGAY

Asıl Üye

Ekip  başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

V.H.K.İ. Şahin AKKAYA

Asıl Üye

Ekip başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

V.H.K.İ. Müfit KADERCİ

Yedek Üye

Ekip başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

Öğretim Gör.Talip TURNA

Yedek Üye

Ekip  başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

 

 

İLK YARDIM EKİBİ

Adı ve Soyadı

Ekip Elemanları

Ekipteki Görevi

Öğretim Gör. Hilal KOLUMAN

Ekip Başkanı

Yaralı personele sağlık ekipleri gelinceye kadar almış olduğu eğitim doğrultusunda ilk yardımda bulunmak, gerektiğinde sağlık ekiplerine yardım etmek.

Öğretim Gör. Halis DEVİREN

  Ekip Başkan Yardımcısı

Yaralı personelin bulunduğu alanda, diğer personeli kontrol altına alıp paniği önlemek; ilk yardım eğitimi almamış personelin müdahalesine engel olmak.

Büro Destek Personeli Ebru ARSLAN 

Asıl Üye

Ekip başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

V.H.K.İ. Müfit KADERCİ

Asıl Üye

Ekip başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

V.H.K.İ. Müfit KADERCİ

Yedek Üye

Ekip başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

Öğretim Gör. Hüseyin GÜLERYÜZ

Yedek Üye

Ekip  başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

 

 

ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHALE EKİBİ

Adı ve Soyadı

Ekip Elemanları

Ekipteki Görevi

Dr. Öğretim Üyesi M.Emin ASKER

Ekip Başkanı

Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde enerji kaynakları müdahale ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum bölgesine giden elektrik, doğalgaz ve tehlikeli kimyasal hatlarını kesmekle görevlidir.

Öğretim Görevlisi Dr. Erdal ÇILĞIN

  Ekip Başkan Yardımcısı

Ekip başkanına yardım etmek, ekip başkanı bulunmadığı durumlarda, onun görevini yerine getirmek.

V.H.K.İ. Ahmet DEMİR

Asıl Üye

Ekip başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

4/B Büro Dest. Pers. Ahmet KALKANLI

Asıl Üye

Ekip başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.

Dr. Öğretim Üyesi Şermin KOÇYİĞİT

Yedek Üye

Ekip başkanının talimatı doğrultusunda yardımda bulunmak.