İdari Personel

İDARİ PERSONEL

Adı Soyadı

Görev yeri

Dahili

ŞADAN YAKUT

Yüksekokul Sekreteri

7725

MÜFİT KADERCİ

V.H.K.İ. – Satınalma/Taşınır Kayıt

7743

AHMET KALKANLI

657-4/B - Evrak Kayıt

7726

RECEP DOĞAR

Bilgisayar İşletmeni -  Arşiv/Kütüphane

7741

MAHMUT ÖZGİRİCİ

657-4/B – Bölüm Sekreteri

7895

HÜSEYİN GEZER

V.H.K.İ. – Özel Kalem

7720

AHMET DEMİR

V.H.K.İ. – SGK Öğrenci Pirim Girişleri/Faaliyet Sekreteryası

7886

SÜHEYLA ALAN

Tekniker 657-4/B –Tekstil Atölyesi

7740

Fırat ERMAN

V.H.K.İ. – Personel İşleri

7991

NURAY HATTAPOĞLU

Tekniker- Görsel,İşitsel Tekn. Ve Medya Yapımcılığı Bölümü

7980

NESRİN SOYLU

Büro Destek Pers 4/D - Bölüm Sekreterliği

7739

EBRU ARSLAN

Büro Destek Pers 4/D – Müdürlük Yazı İşleri Yönetim Kurulu Kararları             

7969