İdari Personel

İDARİ PERSONEL

Adı Soyadı

Görev Yeri

Dahili

Şadan YAKUT

Yüksekokul Sekreteri

7725

Müfit KADERCİ

V.H.K.İ. – Satınalma/Taşınır Kayıt

7743

Ahmet KALKANLI

657-4/B - Evrak Kayıt

7726

Recep DOĞAR

Bilgisayar İşletmeni -  Arşiv/Kütüphane

7741

Mahmut ÖZGİRİCİ

657-4/B – Bölüm Sekreteri

7895

Hüseyin GEZER

V.H.K.İ. – Özel Kalem

7721

Ahmet DEMİR

V.H.K.İ. – SGK Öğrenci Pirim Girişleri/Faaliyet Sekreteryası

7886

Süheyla ALAN

Tekniker 657-4/B –Tekstil Atölyesi

7740

Fırat ERMAN

V.H.K.İ. – Personel İşleri

7991

Nuray HATTAPOĞLU

Tekniker- Görsel,İşitsel Tekn. ve Medya Yapımcılığı Bölümü

7980

Nesrin SOYLU

Büro Destek Pers 4/D - Bölüm Sekreterliği

7739

Ebru ARSLAN

Büro Destek Pers 4/D – Müdürlük Yazı İşleri Yönetim Kurulu Kararları             

7969