Koordinatörlükler ve Komisyonlar

MAVLANA ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi

Nurcan AKGÜNEŞ

Mevlana Öğrenci Değişimi Koordinatörü

 

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi

Hilal KOLUMAN

Erasmus   Koordinatörü

Öğretim Görevlisi

İlhami POYRAZ

Erasmus Koordinatör Yardımcısı

 

BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi Dr.

Erdal ÇILĞIN

Bologna   Koordinatörü

Öğretim Görevlisi

Halis DEVİREN

Bologna Koordinatör Yardımcısı

 

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Doktor Öğretim Üyesi

Şermin KOÇYİĞİT

 

Farabi Koordinatörü

 

Öğretim Görevlisi

Murat UÇAN

Farabi Koordinatör Yardımcısı

 

SPOR FAALİYETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr.

Nasrettin GENLİ

Spor Faaliyetleri Koordinatörü

 

Ahmet DEMİR

Spor Faaliyetleri Koordinatör Yardımcısı

 

ENGELLİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi

Mehmet TUGAY

Engelli Öğrenci Danışmanlığı Danışmanı

 

 

DÜADEK KOORDİNTÖRLÜĞÜ

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi

Hüseyin GÜLERYÜZ

DÜADEK Koordinatörü

 

DÜBAP KOORDİNTÖRLÜĞÜ

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr.

Nasrettin GENLİ

DÜBAP Koordinatörü

 

ORYANTASYON VE KÜTÜPHANE İŞLERİ KOORDİNATÖRÜ

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi

Elif Didem ÇELİK

Oryantasyon ve Kütüphane İşleri Koordinatörü

 

ETKİNLİK TALEPLERİ İŞLEME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Yüksekokul Sekreteri

Şadan YAKUT

Etkinlik Talepleri İşleme Koordinatörü

 

DERS-SINAV PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr.

Ahmet KOÇ

Ders-Sınav Programlarının Hazırlanması Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr.

Aziz Mahmut YÜCELEN

Ders-Sınav Programlarının Hazırlanması Koordinatör Yardımcısı

 

YÜKSEKOKUL STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr.

Nasrettin GENLİ

Staj Koordinatörü

 

 

YÜKSEKOKUL KALİTE KOMİSYONU

Öğretim Görevlisi
Ömer Faruk ÖZCAN Yüksekokul Kalite Komisyonu        (Üye)
Öğretim Görevlisi  
Hüseyin FIRAT Yüksekokul Kalite Komisyonu        (Üye)
VHKİAhmet DEMİRYüksekokul Kalite Komisyonu        (Sekreterya) 

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi 

Yunus KORKMAZ 

Yüksekokul Kalite Komisyonu      (Başkan)

Öğretim Görevlisi 

Rukiye KAYA

Yüksekokul Kalite Komisyonu        (Üye)

Öğretim Görevlisi

Şevket Baran YÜCEL

Yüksekokul Kalite Komisyonu        (Üye)

Öğretim Görevlisi  
Uğur ARSLAN Yüksekokul Kalite Komisyonu        (Üye)

 

STRATEJİK PLANIN HAZIRLANMASI VE GÜNCEL TUTULMASI ÇALIŞMA KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr.

Ahmet KOÇ

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Başkanı)

Öğretim Görevlisi

İlhami POYRAZ

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Üye)

Öğretim Görevlisi

Mehmet TUGAY

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Üye)

Öğretim Görevlisi

Pelin YOLCU

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Üye)

Öğretim Görevlisi

Tahir DİLEKÇİ

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Üye)

Öğretim Görevlisi Dr.

Hayri YILDIRIM

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Üye)

Öğretim Görevlisi

Gülşen GÖKDEMİR

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Üye)

Öğretim Görevlisi Dr.

Erdal ÇILGIN

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Üye)

Öğretim Görevlisi

Talip TURNA

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Üye)

Öğretim Görevlisi

Hilal KOLUMAN

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Üye)

Öğretim Görevlisi

Nurcan AKGÜNEŞ

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Üye)

Öğretim Görevlisi

Murat UÇAN

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Üye)

Veri Haz. Ve Kont. İşlt.

Müfit KADERCİ

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Üye)

Veri Haz. Ve Kont. İşlt.

Şahin AKKAYA

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Üye)

Tekniker

Nuray HATTAPOĞLU

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Üye)

Veri Haz. Ve Kont. İşlt.

Ahmet DEMİR

Stratejik Planın Hazırlanması ve Güncel Tutulması Çalışma Komisyonu (Sekreterya)

 

   YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA ÇALIŞMA KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr.

Ahmet KOÇ 

Yıllık Faaliyet Planı Hazırlama Çalışma Komisyonu (Başkanı)

Öğretim Görevlisi

Hüseyin GÜLERYÜZ

Yıllık Faaliyet Planı Hazırlama Çalışma Komisyonu (Üye)

Öğretim Görevlisi

Abdulkadir YILDIZ

Yıllık Faaliyet Planı Hazırlama Çalışma Komisyonu (Üye)

Veri Haz. Ve Kont. İşlt.

Müfit KADERCİ

Yıllık Faaliyet Planı Hazırlama Çalışma Komisyonu (Üye)

Veri Haz. Ve Kont. İşlt.

Şahin AKKAYA

Yıllık Faaliyet Planı Hazırlama Çalışma Komisyonu (Üye)

Tekniker

Nuray HATTAPOĞLU

Yıllık Faaliyet Planı Hazırlama Çalışma Komisyonu (Üye)

Veri Haz. Ve Kont. İşlt.

Ahmet DEMİR

Yıllık Faaliyet Planı Hazırlama Çalışma Komisyonu (Sekreterya)

 

BİRİM RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Doktor Öğretim Üyesi

Şermin KOÇYİĞİT

Birim Risk Değerlendirme Çalışma Komisyonu (Başkan)

Öğretim Görevlisi

Abdulkadir YILDIZ

Birim Risk Değerlendirme Çalışma Komisyonu (Üye)

Öğretim Görevlisi

İlhami POYRAZ

Birim Risk Değerlendirme Çalışma Komisyonu (Üye)

Öğretim Görevlisi

Halis DEVİREN

Birim Risk Değerlendirme Çalışma Komisyonu (Üye)

Veri Haz. Ve Kont. İşlt.

Şahin AKKAYA

Birim Risk Değerlendirme Çalışma Komisyonu (Üye)

Veri Haz. Kont. İşlt.

Ahmet DEMİR

Birim Risk Değerlendirme Çalışma Komisyonu (Sekreterya)

 

   MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Gör. Dr.

Erdal ÇILĞIN

(Başkan)

Öğretim Görevlisi

Halis DEVİREN

(  Üye   )

Öğretim Görevlisi

Gülşen GÖKDEMİR

(  Üye   )

 

   PİYASA ARAŞTIRMA KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi

Hüseyin AÇAR

(Başkan)

Öğr. Gör. Dr.   

Aziz Mahmut YÜCELEN   

(  Üye  )

Bilgisayar İşletmeni

Recep DOĞAR

(  Üye   )

  

SATINALMA KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi Dr.

Erdal ÇILĞIN

(Başkan)

Öğretim Görevlisi

Halis DEVİREN

(  Üye   )

Öğretim Görevlisi

Gülşen GÖKDEMİR

(  Üye   )

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr.

Nasrettin GENLİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Komisyonu (Başkan)

Öğretim Görevlisi

Abdulkadir YILDIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Komisyonu (Üye)

Öğretim Görevlisi

Yaser İÇER

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Komisyonu (Üye)

Veri Haz. Ve Kont. İşlt.

Ahmet DEMİR

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Komisyonu (Sekreterya)

VERİ TABANLARI, ELEKTRONİK ÜRÜN VE YAYINLAR ÇALIŞMA KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Dr. Öğretim Üyesi

Mehmet Emin ASKER

Veri Tabanları, Elektronik Ürün ve yayınlar Çalışma komisyonu (Başkan)

Öğretim Görevlisi

Hüseyin GÜLERYÜZ

Veri Tabanları, Elektronik Ürün ve yayınlar Çalışma komisyonu (Üye)

Öğretim Görevlisi

İsa ATAŞ

Veri Tabanları, Elektronik Ürün ve yayınlar Çalışma komisyonu (Üye)

Veri Haz. Ve Kont. İşlt.

Ahmet DEMİR

Veri Tabanları, Elektronik Ürün ve yayınlar Çalışma komisyonu (Sekreterya)

 

 

 

 

KURUM KAYNAKLARININ ARTTIRILMASI ÇALIŞMA GURUBU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Doç. Dr.

Ahmet KOÇ

Kurum Kaynaklarının Arttırılması Çalışma Grubu

Öğretim Görevlisi

Halis DEVİREN

Kurum Kaynaklarının Arttırılması Çalışma Grubu

Öğretim Görevlisi

Abdulkadir YILDIZ

Kurum Kaynaklarının Arttırılması Çalışma Grubu

Öğretim Görevlisi

Hilal KOLUMAN

Kurum Kaynaklarının Arttırılması Çalışma Grubu

Öğretim Görevlisi

Hüseyin GÜLERYÜZ

Kurum Kaynaklarının Arttırılması Çalışma Grubu

Veri Haz. Kont. İşlt.

Ahmet DEMİR

Kurum Kaynaklarının Arttırılması Çalışma Grubu (Sekreterya)

 

SIGARA DENETİM EKİBİ

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Doktor Öğretim Üyesi

Şermin KOÇYİĞİT

Sigara Denetim Ekibi

Öğretim Görevlisi

İlhami POYRAZ

Sigara Denetim Ekibi

Veri Haz. Kont. İşlt.

Recep DOĞAR

Sigara Denetim Ekibi

Veri Haz. Kont. İşlt.

Hüseyin GEZER

Sigara Denetim Ekibi

Tekniker

Süheyla ALAN

Sigara Denetim Ekibi

 

EĞİTİM KOMİSYONU

Öğretim Görevlisi

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi

Mehmet TUGAY

 (Başkan)

Öğretim Görevlisi

Abdulkadir YILDIZ

 (Üye)

Öğretim Görevlisi

Nurcan AKGÜNEŞ

(Üye)

Şevket Baran YÜCEL (Üye)
Öğretim Görevlisi
Hüseyin FIRAT (Üye)

Veri Haz. Ve Kont. İşlt.

Ahmet DEMİR

 (Sekreterya)

 

AKREDİTASYON KOMİSYONU

ÜNVANI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğretim Görevlisi Dr.

İsa ATAŞ

 (Başkan) 

Öğretim Görevlisi Dr.

Hayri YILDIRIM

(Üye) 

Öğretim Görevlisi

Talip TURNA

(Üye) 

Öğretim Görevlisi

Vedat EKİNCİ

(Üye)  

Öğretim Görevlisi Dr.

Beyhan KARAKUŞ YET

(Üye) 

Öğretim Görevlisi Dr.

Elif Didem ÇELİK

(Üye)  

Öğretim Görevlisi

İlhami POYRAZ

(Üye) 

Öğretim Görevlisi Dr.

Hüseyin AÇAR

(Üye)  

Öğretim Görevlisi

Halis DEVİREN

(Üye) 

Öğretim Görevlisi

Şevket Baran YÜCEL

(Üye)  

Doçent Doktor

Ersin KILINÇ

(Üye) 

Öğretim Görevlisi

Aziz Mahmut YÜCELEN

(Üye)  

Dr. Öğr. Üyesi

Şermin KOÇYİĞİT

(Üye) 
VHKİ Ahmet DEMİR (Sekreterya)