İç Kontrol

İç kontrol;  kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

İç kontrol sadece finansal işlemler ve raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare süreçlerini, stratejiyi ve kurumun diğer faaliyetlerini kapsayan tüm kontrolleri ifade eder.

Her kurumun iç kontrol sistemi aynı değildir. Kurumlar ve kontrolleri; organizasyon yapısına, kurum kültürüne ve yönetim felsefesine göre farklılaşır.Fakültemiz İç kontrol Sistemi ile ilgili bilgilere ulaşmak için ana menüdeki  İç kontrol Sistemi yolunu takip edebilirsiniz

Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
6/24/2021Bilgi İşlem Elemanıİndir
6/24/2021Bölüm Başkanıİndir
6/24/2021Dekanİndir
6/24/2021Dekan Yardımcısıİndir
6/24/2021Evrak Kayıt İşleri Memuruİndir
6/24/2021Eylem Planı Çalışma Grubuİndir
6/24/2021Fakülte Sekreteriİndir
6/24/2021İç Hizmetler Şefiİndir
6/24/2021İç Kontrol Sisteminin Bileşenleriİndir
6/24/2021iç kontrol şemaİndir
6/24/2021İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklarİndir
6/24/2021iks amaçalrıİndir
6/24/2021iks yasal dayanakİndir
6/24/2021Mali İşler Memuruİndir
6/24/2021Mühendis (Tarımsal Üretim ve Faaliyetleri)İndir
6/24/2021Öğrenci İşleri Şefi ve Memuruİndir
6/24/2021Öğretim Üyesi (Profesör,Doçent ve Yardımcı Doçentler)İndir
6/24/2021Personel İşleri Memuruİndir
6/24/2021Stratejik Plan İşleri ve DÜADEK Temsilciliğiİndir
6/24/2021Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilileri ve Memuruİndir
6/24/2021Teknik İşler Elemanıİndir
6/24/2021teşkilat şemasıİndir