İç Kontrol

İç kontrol;  kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

İç kontrol sadece finansal işlemler ve raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare süreçlerini, stratejiyi ve kurumun diğer faaliyetlerini kapsayan tüm kontrolleri ifade eder.

Her kurumun iç kontrol sistemi aynı değildir. Kurumlar ve kontrolleri; organizasyon yapısına, kurum kültürüne ve yönetim felsefesine göre farklılaşır.Fakültemiz İç kontrol Sistemi ile ilgili bilgilere ulaşmak için ana menüdeki  İç kontrol Sistemi yolunu takip edebilirsiniz

Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
Bilgi İşlem Elemanıİndir
Bölüm Başkanıİndir
Dekanİndir
Dekan Yardımcısıİndir
Evrak Kayıt İşleri Memuruİndir
Eylem Planı Çalışma Grubuİndir
Fakülte Sekreteriİndir
İç Hizmetler Şefiİndir
İç Kontrol Sisteminin Bileşenleriİndir
iç kontrol şemaİndir
İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklarİndir
iks amaçalrıİndir
iks yasal dayanakİndir
Mali İşler Memuruİndir
Mühendis (Tarımsal Üretim ve Faaliyetleri)İndir
Öğrenci İşleri Şefi ve Memuruİndir
Öğretim Üyesi (Profesör,Doçent ve Yardımcı Doçentler)İndir
Personel İşleri Memuruİndir
Stratejik Plan İşleri ve DÜADEK Temsilciliğiİndir
Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilileri ve Memuruİndir
Teknik İşler Elemanıİndir
teşkilat şemasıİndir