Lisansüstü İş Akış Süreçleri

 Lisansüstü İş Akış Süreçleri
 İş Akış No   İş Akış Adı 

 DÜ-İA-001 

 2. Danışman Atama İş Akışı 

 İndir

 DÜ-İA-002 

 Danışman Değişiklik İş Akışı 

 İndir

 DÜ-İA-003 

 Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akışı 

 İndir

 DÜ-İA-004 

 Doktora Yeterlilik Sınavı İş Akışı 

 İndir

 DÜ-İA-005 

 Lisansüstü Seminer Dersi Değerlendirme İş Akışı   

 İndir
 DÜ-İA-006   Lisansüstü Tez Danışman Atama İş Akışı    İndir 
 DÜ-İA-007   Tez İzleme Komitesi Oluşturma İş Akışı    İndir 
 DÜ-İA-008   Tez İzleme Toplantısı İş Akışı   İndir 
 DÜ-İA-009   Tez Konusu Önerisi ve Savunması İş Akışı    İndir 
 DÜ-İA-010   Tez Teslim Süreci İş Akışı    İndir 
 DÜ-İA-011   Lisansüstü Tez Konusu Değişikliği İş Akışı   İndir 
 DÜ-İA-012   Lisansüstü Tez Konusu Önerisi İş Akışı    İndir 
 DÜ-İA-013   Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Akışı    İndir