Enstitü Kurulu

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Neslihan DALKILIÇ (Müdür V.)

Dr.Öğr.Üyesi. Mesut HÜSEYİNOĞLU (Müdür Yardımcısı)

Arş.Gör.Dr. Hüseyin ACAR (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Yüksel COŞKUN (Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hatice BUDAK GÜMGÜM (Fizik Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Sait ERDOĞAN (Kimya Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. H.Özlem GÜNEY (Matematik Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Kemal GÜVEN (Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Bilal GÜMÜŞ (Elektrik-Elektronik Müh. Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Z. Fuat TOPRAK (İnşaat Müh. Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa AYHAN (Maden Müh. Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Vedat ORUÇ (Makine Müh. Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Hava ÖZYILMAZ  (Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR (Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet BAYRAM (Bitki Koruma Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Cuma AKINCI (Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Muzaffer DENLİ (Zootekni Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Abdullah SESSİZ (Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh. ABD Başkanı)

Prof. Dr. Bilsen TURAL (Disiplinlerarası Nanoteknoloji ABD Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KOÇYİĞİT (Disiplinlerarası Yenilenebilir Enerji Kaynakları ABD Başkanı)