Müdür Yardımcıları    Dr.Öğr.Üyesi Mesut HÜSEYİNOĞLU                Arş.Gör.Dr. Hüseyin ACAR
     Müdür Yardımcısı                   Müdür Yardımcısı