Doktora Formları

  Elektronik Ortam Formları (Elektronik Ortamda Katılan Jüriler İçin)

 Form No

 Form Adı


 FRM-523 

 Doktora TezKonusu Önerisi Savunma Sınavı Sonuç Formu

 İndir

 FRM-524    Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı   İndir 

 FRM-525

 Doktora Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu

 İndir

 FRM-526

 Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı

 İndir


 Genel Formlar

 Form No

 Form Adı


 FRM-332 

 Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu

 İndir

 FRM-333

 Danışman Değişikliği Talep Formu 

 İndir

 FRM-338

 Seminer Dersi Değerlendirme Formu

 İndir

 FRM-365

 Tez-Proje Danışmanı Talep Formu

 İndir

 
 Doktora Yeterlik Formları

 Form No

 Form Adı


 FRM-355 

 Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu 

 İndir

 FRM-356

 Yeterlik Sınav Sonucu Formu 

 İndir

 FRM-347

 Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu 

 İndir

 

 Tez İzleme Komitesi Formları

 Form No

 Form Adı


 FRM-357 

 Tez İzleme Komitesi Atama Formu 

 İndir

 FRM-364

 Tez İzleme Komitesi Üye Değişikliği Öneri Formu 

 İndir

 FRM-358

 Tez Konusu Önerisi Savunma Sınavı Başvuru Formu 

 İndir

 FRM-359

 Tez Konusu Önerisi Sınav Sonuç Formu 

 İndir

 FRM-334
 İkinci Danışman Talep Formu 
 İndir
 FRM-360
 Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu 
 İndir

 

 Tez Savunma Sınavı Başvuru Formları

 Form No

 Form Adı


 FRM- 

 Savunma Öncesi Tez Biçimsel Değerlendirme Formu

 İndir

 FRM-343   Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu   İndir 

 FRM-361

 Tez Savunma Sınavı Başvuru ve Jüri Öneri Formu

 İndir

 FRM-344

 Jüri Üyelerine Teslim Tutanağı

 İndir


 Tez Savunma Sınav Formları

 Form No

 Form Adı


 FRM-345 

 Tez Savunma Sınavı İlan ve Bildirim Formu

 İndir

 FRM-362    Doktora Tez Değerlendirme Formu   İndir 

 FRM-363

 Tez Savunma Sınav Sonuç Formu

 İndir

 FRM-339

 Jüri Tez İntihal Formu

 İndir

 FRM-347

 Kurum Dış Görevli Jüri Üyesi Bilgi Formu

 İndir


 Tez Teslim Formları

 Form No

 Form Adı


 FRM-340 

 Tez İntihal Formu

 İndir

 FRM-

 Tez Kabul Onay Sayfası

 İndir

 FRM-348

 Tez Teslim Danışman Onay Formu

 İndir

 FRM-

 Mezuniyet-İlişik Kesme Formu

 İndir