Doktora Formları

ELEKTRONİK ORTAM FORMLARI (ELEKTRONİK ORTAMDA KATILAN JÜRİLER İÇİN)

Doktora Tez Konusu Önerisi Savunma Sınavı Sonuç Formu (FRM - 523)

Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı (FRM - 524)

Doktora Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu (FRM - 525)

Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı (FRM - 526)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders Programı Şablonu (FRM - 173)

Ders Muafiyet Başvuru Formu (FRM - 044)

Danışman Talep Formu (FRM - 365)

İkinci Danışman Talep Formu (FRM - 334)

Araştırma Uygulama İzin Talep Formu

Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu (FRM - 332)

Akademik Danışman ve Öğrenci Görüşme Kayıt Formu (FRM - 048)

Danışman Değişikliği Talep Formu (FRM - 333)

Seminer Takvimi (FRM- 337)

Seminer Dersi Değerlendirme Formu (FRM - 338)

(Seminer sunulduktan sonra basılı olarak enstitüye, yazılı olarak da sobeseminer@dicle.edu.tr adresine gönderilecektir)

Kayıt Dondurma Formu (FRM - 045)


DOKTORA YETERLİLİK FORMLARI

Yeterlilik Sınav Jürisi Öneri Formu (FRM - 355) (Transkript Eklenecek)

Yeterlilik Sınav Sonucu Formu (FRM - 356)

Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu (FRM - 347)


TEZ İZLEME KOMİTESİ FORMLARI

Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (FRM - 357)

Tez Konusu Önerisi Savunma Sınavı Başvuru Formu (FRM - 358)

Tez Konusu Önerisi Sınav Sonuç Formu (FRM - 359)

Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu (FRM - 360)

Tez İzleme Komitesi Üye Değişiklik Formu (FRM - 364)

Tez Başlığı Değişİklik Formu (FRM - 457)


TEZ SAVUNMA SINAVI BAŞVURU FORMLARI

Tez Savunma Sınavı Bildirim Formu (FRM - 345)

Tez Biçimsel Değerlendirme Formu (FRM - 458)

Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu (FRM - 343) (Transkript Eklenecek)

Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (FRM - 361)


TEZ SAVUNMA SINAV FORMLARI

Doktora Tez Değerlendirme Formu (FRM - 362)

Tez Savunma Sınav Sonuç Formu (FRM -363)

Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu (FRM - 344)

Jüri Tez İntihal Formu (FRM - 339)

Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu (FRM - 347)

Kabul Onay Sayfası (En az 3 nüsha)


TEZ TESLİM FORMLARI

Tez İntihal Formu (FRM - 340)

Tez Teslimi Danışman Onay Formu (FRM - 348)