Tarihçe

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6 Aralık 1983 tarihinde kurulmuştur. Enstitünün organları, 2547 sayılı yükseköğretim Kanununa göre Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşmaktadır.