Mühendislik Fakültesi Vizyon

Mühendislik alanında evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini temel alan yükseköğretim kurumu ve toplumun ihtiyaçları çerçevesinde güncel bilgi ve teknolojileri üreten bir araştırma ve eğitim kurumu olmak.