Danışmanlık

Fakültemizde öğretim üyeleri ve öğretim elemanları üniversite, kamu ve sanayi işbirliği çerçevesinde aşağıdaki konularda danışmanlık yapmaktadır:

Elektrik Elektronik Mühendisliği

 • Elektronik Devre Tasarımı
 • Gömülü Sistem Tasarımı
 • PLC ile Otomasyon Yazılımı
 • Yenilenebilir Enerji ile Sistem Tasarımı
 • Güneş Enerjisi Santral Tasarımı ve Analizi
 • Enerji Verimliliği Uygulamaları
 • Elektrik Makinalarının Kontrolü

 

Maden Mühendisliği

 • Maden ve Kömür Sahalarının Aranması ve Üretiminin Planlanması,
 • Jeolojik Etüt Çalışmaları,
 • Açık Ocak Şev Stabilitesi,
 • Tarihi Yapılarda Kullanılan Harç ve Taşların Analizi,
 • Delme-Patlatma Projeleri,
 • Konvansiyonel Kazı ve TBM Tünelciliği,
 • Mermer Kesme ve Üretim Yöntemleri,
 • Madencilik ve Çevre,
 • Maden Hukuku,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • Kömür ve Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme

 

İnşaat Mühendisliği

 • Bulanık Modelleme
 • Trend Analizi
 • İstatistik Modelleme
 • Sentetik Veri Türetme
 • Yapı Tasarımı
 • Yapı - Deprem İlişkisi
 • Zemin Etüdü
 • Temel Zemin - Yapı İlişkisi
 • Yapı Yalıtımı
 • Yapı ve Sulama Drenaj Sistemleri
 • Sulama Şebekeleri
 • İçme Suyu Şebekeleri
 • Su Şebekelerinde Kayıp ve Kaçakların Belirlenmesi
 • Betonarme Yapı Tasarımları
 • Çelik ve Ahşap Yapı Tasarımları
 • Kafes ve Uzay Sistemler
 • Temel Zeminlerinin İyileştirilmesi
 • Yapı Güçlendirme
 • Yapı Performans Analizi
 • Agrega Analizi
 • Yapılarda Tahribatlı ve Tahribatsız Yöntemlerle Yapı Malzemesi Analizleri

 

Makine Mühendisliği

 • Soğutma sistemleri
 • Soğutucu akışkanlar
 • Isıtma ve iklimlendirme sistemleri
 • Bina yalıtım sistemleri
 • Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
 • Hesaplamalı ısı transferi
 • İçten yanmalı dizel motor
 • Temel Akışkanlar Mekaniği Uygulamaları
 • Pompa-türbin sistemleri
 • Mühendislik malzemeleri
 • Malzeme muayeneleri
 • Kompozit malzemeler
 • Konstrüksiyon
 • Makine elemanları
 • Transport tekniği
 • Triboloji (Yağlama tekniği)
 • İmal usulleri
 • Talaşlı imalat yöntemleri
 • Kaynak Bilgisi
 • Döküm Bilgisi
 • Plastik Şekil Verme yöntemleri
 • Ölçme tekniği
 • Katı Cisimlerin Mekaniği
 • Hareketli Cisimlerin Mekaniği
 • Kompozit Malzemelerin Mekaniği
 • Malzemelerin Mekanik Davranışlarının Araştırılması
 • Hasar Analizi
 • Sonlu Elemanlar Metodu ile Mekanik Sistemlerin Modellemesi
 • Biyo-Medikal Malzemeler
 • Kompozit Malzemelerin Birleştirilmesi
 • Asansör Teknolojisi ve Uygulamaları
 • Kompozit Malzeme Üretim Teknikleri
 • Dönen makinelerde dengesizliğin belirlenmesi ve dengeleme
 • Makinelerin kinematik analizleri
 • Sistem dinamiği ve kontrolü