Mühendislik Fakültesi 2020 Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

Mühendislik Fakültesi 2020 Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları
Memnuniyet Oranı %80
Anketler fakültemiz tarafından yapılmıştır.