Mühendislik Fakültesi 2022 Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

Mühendislik Fakültesi 2022 Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları 

Memnuniyet Oranı % 64,64

Veriler Öğrenci İşleri Daire Başkanlından Alınmıştır.