Mühendislik Fakültesi Emekli Personeller

Prof.Dr. Fikri KARAMAN
Dr.Öğr.Üyesi M Şefik İMAMOĞLU
Abdulaziz AYDIN
Mehmet Zeki KILIÇ
Halit BULUK
Mehmet KILINÇ
Mehmet ÇAVDAR
Mehmet Salih ARICA
Arş.Gör. Hakan SUBAŞI