Mühendislik Fakültesi Fakülte Sekreteri

Adı Soyadı

Görevi

Mehmet Emin ERASLAN

Fakülte Sekreteri