Mühendislik Fakültesi Misyon

Evrensel değerlere duyarlı, meslek ahlakını özümsemiş, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip nitelikli mühendisler yetiştirmek, alanımızda bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak ve sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmak.