Mühendislik Fakültesi 2024 Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

Mühendislik Fakültesi 2024 Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları 

Memnuniyet Oranı %  83

Veriler  Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünden Alınmıştır.