Mühendislik Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları Görev Süreleri

Adı Soyadı

Bölümü - Anabilim Dalı  

Başlama

Bitiş

Prof.Dr.Vedat ORUÇ

Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı

13.11.2023

13.11.2026

Prof.Dr. Erol KILIÇKAP

Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Başkanı

14.11.2022

14.11.2025

Prof.Dr. Atilla DEVECİOĞLU

Enerji Anabilim Dalı Başkanı

02.11.2021

02.11.2024

Dr.Öğr.Üyesi Gurbet ÖRÇEN

Mekanik Anabilim Dalı Başkanı

13.04.2024

13.04.2027

Dr.Öğr.Üyesi  Mesut HÜSEYİNOĞLU

Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Başkanı

24.04.2022

24.04.2025

Doç.Dr.Mehmet Emin ÖNCÜ

Yapı Anabilim Dalı Başkanı

08.10.2012

08.10.2025

Prof.Dr. Fevzi ÖNEN

Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı

28.11.202

28.11.2026

Prof.Dr. M.Salih KESKİN 

Zemin Mekaniği Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı

01.10.2012

01.10.2025

Dr. Öğr.Üyesi Beyhan İPEKYÜZ

Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı

10.06.2024

10.06.2027

Doç.Dr. Gültekin AKTAŞ

Mekanik Anabilim Dalı Başkanı

25.03.2024

25.03.2024

Prof.Dr. Mehmet AKIN

Elektronik Anabilim Dalı Başkanı

16.02.2024

16.02.2027

Prof.Dr.İbrahim KAYA

Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı Başkanı

18.02.2024

18.02.2027

Prof. Dr. Bilal GÜMÜŞ

Elektrik Makinaları Anabilim Dalı Başkanı

12.02.2024

12.02.2027

Dr.Öğr.Üyesi Yurdagül Benteşen YAKUT

Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı Başkanı

01.10.2022

01.10.2025

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ACAR

Haberleşme Anabilim Dalı Başkanı

01.10.2022

01.10.2025

Prof. Dr. Bahattin KURT

Elektromanyetik Alan ve
Mikrodalga Teknikleri Anabilim Dalı Başkanı13.07.2023

13.07.2026

Prof .Dr.Mustafa AYHAN

Maden İşletme Anabilim Dalı Başkanı

01.03.2022

01.03.2025

Prof.Dr.Fatma Deniz ÖZTÜRK

Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Başkanı

08.10.2022

08.10.2025

Prof.Dr.Orhan KAVAK

Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı

13.07.2023

13.07.2026