Mühendislik Fakültesi Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Araştırmaları İnceleme Komisyonu


Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Araştırmaları İnceleme Komisyonu


Dr.Öğr.Üyesi Mehmet NERGİZ

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Emin TUTAY

Başkan Yardımcısı

Prof.Dr.İdris BEDİRHANOĞLU

Üye

Prof.Dr.Özgür AKKOYUN

Üye

Prof.Dr.Erol KILIÇKALP

Üye