Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Mühendislik Takip Kurulu


Uygulamalı Mühendislik Takip Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

Prof.Dr.Atilla Gencer  DEVECİOĞLU

Başkan

Prof.Dr.Mehmet Salih KESKİN

Üye

Prof..Dr.Bilal GÜMÜŞ

Üye

Prof.Dr.Sedat BİNGÖL

Üye

Doç.Dr.Ömer Faruk CAN

Üye

Prof.Dr.İdris BEDİRHANOĞLU

Üye

Doç.Dr.Recep ÇELİK

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ACAR

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa CANSIZ

Üye

Arş.Gör. Dr.Hüseyin ÖZMEN

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Akif HAFIZOĞLU

Üye